• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Karides ununun KDV den istisna olup olmadığı hk.

Karides ununun KDV den istisna olup olmadığı hk.

Sayı: 
E-93996897-130-54848
Tarih: 
09/06/2021

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Muğla Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü 

 

 

Sayı

:

E-93996897-130-54848

09.06.2021

Konu

:

Karides ununun KDV den istisna olup olmadığı

 

 

İlgi

:

… tarihli özelge talep formu.

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, hayvan yemi olarak kullanılmak üzere  karides unu ithalinin 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 13/ı maddesi kapsamında KDV den istisna olup olmadığı hususunda görüş talep edilmektedir.

3065 sayılı KDV Kanununun;

- 1/2 maddesinde, her türlü mal ve hizmet ithalatının KDV ye tabi olduğu,

-13/ı maddesinde, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından tescil edilen gübreler ve gübre üreticilerine bu ürünlerin içeriğinde bulunan hammaddelerin teslimi ile küspe (Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 2303.10 tarife pozisyon numarasında sınıflandırılan nişastacılık artıkları ve benzeri artıklar ile 2303.30.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyon numarasında sınıflandırılan biracılık ve damıtık içki sanayinin posa ve artıkları hariç), tam yağlı soya (fullfat), kepek, razmol, balık unu, et unu, kemik unu, kan unu, tapyoka (manyok), sorgum ve her türlü fenni karma yemler (kedi-köpek mamaları hariç), saman, yem şalgamı, hayvan pancarı, kök yemler, kuru ot, yonca, fiğ, korunga, hasıl ve slajlık mısır, üçgül, yemlik lahana, yem bezelyesi ve benzeri hayvan yemleri (yeşil ve kuru kaba yemler ve bunların pellet şeklinde veya mevsimsel ihtiyaçlara göre bir bağlayıcı kullanılarak veya kullanılmadan işlem görmüş olanları dahil) tesliminin KDV den istisna olduğu

hükümleri yer almaktadır.

KDV Genel Uygulama Tebliğinin (II/B-11.) bölümünde konuya ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

Buna göre, karides ununun hayvan yemi olarak kullanılmak amacı ile Şirketiniz tarafından ithalinin 3065 sayılı Kanunun 13/ı maddesi kapsamında KDV den istisna tutulması mümkün bulunmaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

zekeriyademirtas