• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Kasım 2020 Krediler 3,8 Trilyon TL Oldu

Kasım 2020 Krediler 3,8 Trilyon TL Oldu

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi

Aylık Bülten

Kasım 2020

Krediler 3,8 trilyon TL oldu.

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi üyesi kuruluşlar tarafından kullandırılan nakdi krediler 2020 yılı Kasım ayı itibarıyla, bir önceki yılın aynı dönemi göre yüzde 39 artarak 3.792 milyar TL oldu.

Nakdi kredilerin 3.678 milyar TL’si bankalar, 57 milyar TL’si finansal kiralama şirketleri, 29 milyar TL’si faktoring şirketleri ve 28 milyar TL’si finansman şirketleri tarafından kullandırıldı.

Tasfiye olunacak alacaklar 2020 Kasım ayı itibarıyla 173 milyar TL oldu. Tasfiye olunacak alacakların 164 milyar TL’si bankalara; 5,2 milyar TL’si finansal kiralama şirketlerine, 2 milyar TL’si faktoring şirketlerine ve 1,7 milyar TL’si de finansman şirketlerine aittir.

Tasfiye olacak alacakların toplam kredilere oranı Kasım 2020’de, 2019 yıl sonuna göre 1,6 puan azalarak yüzde 4,4 oldu.

Ticari krediler 2,9 trilyon TL oldu

Ticari krediler yüzde 38 artarak 2.932 milyar TL oldu. Ticari kredilerin toplam içindeki payı yüzde 77 düzeyinde gerçekleşti. Ticari krediler içinde imalat sanayii yüzde 28 ile en yüksek paya sahiptir. Payı yüzde 10 ve üzerinde olan diğer ana sektörler, toptan ve perakende ticaret ve inşaattır.

Kasım 2020 itibarıyla tasfiye olunacak alacak oranı en yüksek olan sektör; yüzde 9 ile inşaat sektörü oldu. Bu sektörü yüzde 6,3 ile turizm sektörü takip etti.

Bireysel krediler 861 milyar TL’ye ulaştı

Bankalar ve banka dışı finansal kuruluşlar tarafından kullandırılan bireysel krediler yüzde 43 artarak 861 milyar TL oldu.

Bireysel kredilerin yüzde 46’sını ihtiyaç kredileri, yüzde 33’ünü konut kredileri, yüzde 17’sini kredi kartları ve yüzde 4’ünü taşıt kredileri oluşturdu.

Bireysel kredilerde tahsili gecikmiş alacak oranı bir önceki yıla göre 1,5 puan düşerek yüzde 2,5 seviyesinde gerçekleşti.

Bireysel kredi kullanan müşterilerin1 sayısı 34 milyon oldu

Bireysel kredi kullanan kişi sayısı (takipteki krediler hariç) son bir yılda 2,5 milyon kişi artarak 34 milyon kişi olurken, ortalama kredi bakiyesi ise 25 bin TL düzeyinde gerçekleşti.

İlk defa ihtiyaç kredisi kullananlar2

Kasım ayında 79 bin kişi ilk defa ihtiyaç kredisi, 18 bin kişi ilk defa konut kredisi kullanırken, kredi kartı kullanan kişi sayısı 183 bin oldu. 73 bin kişi ise ilk defa kredili mevduat hesabı kullandı.

İstanbul, en yüksek bireysel kredi bakiyesi olan il

2020 yılı Kasım ayı itibariyle itibarıyla İstanbul’da 262 milyar TL, Ankara’da 84 milyar TL ve İzmir’de 58 milyar TL tutarında bireysel kredi bulunuyor. Şırnak, yüzde 81 ile son 12 ayda bireysel kredi bakiyesi en çok artan il oldu. Kişi başına ortalama bireysel kredi (kredi kartı dahil) toplam bakiyesi en yüksek iller ise sırasıyla, Ankara, İzmir, Mersin oldu.

1 Tekil kişi sayısını göstermektedir. Bir kişinin birden fazla bireysel kredisi olması durumunda da ilgili kişi bir kez sayılmaktadır.
2 Tekilleştirilmiş toplam rakamdır.

Devamı: Kasım 2020 Krediler 3,8 Trilyon TL Oldu Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas