• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

KDV İade Taleplerinin Sonuçlandırılmasında 2 No.lu KDV Beyannamesi ile Beyan Edilen KDV’nin Ödenmiş Olması Gerektiğine İlişkin Değişikliğinin Yürütmesinin Durdurulmasına Karar Verildi

KDV İade Taleplerinin Sonuçlandırılmasında 2 No.lu KDV Beyannamesi ile Beyan Edilen KDV’nin Ödenmiş Olması Gerektiğine İlişkin Değişikliğinin Yürütmesinin Durdurulmasına Karar Verildi

ÖZET:

İade taleplerinin yerine getirilmesinde, alıcı tarafından 2 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edilen ve tahakkuk ettirilen KDV’nin ödenmiş olması gerektiğine ilişkin Tebliğ değişikliğinin yürütmesinin durdurulmasına karar verildi.

16 Şubat 2021 Tarihli ve 31397 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 35)’de; kısmi tevkifat uygulamalarına ilişkin oran ve kapsam konularında bazı değişiklikler yapılmış ve iade taleplerinin yerine getirilmesinde, alıcı tarafından 2 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edilen ve tahakkuk ettirilen KDV’nin ödenmiş olması şartı aranmazken yapılan düzenleme ile bu durum zorunlu hale getirilmişti.

Danıştay 4. Dairesi E.2021/2647 sayılı 09.09.2021 tarihli kararında söz konusu değişiklik düzenlemesinin yürütmesinin durdurulmasına karar vermiştir.

Yürütmenin durdurulması kararı uyarınca, iade taleplerinin sonuçlandırılmasında 35 Sıra No.lu Tebliğ değişikliğinden önceki düzenleme hükümleri uygulanacak olup; alıcı tarafından 2 No.lu KDV beyannamesi ile beyan ve tahakkuk edilen KDV’nin ödenmiş olması şartı aranmayacaktır. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütmeyi durdurma kararına Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu’nda itiraz edilebileceğinden, Danıştay VDDK tarafından itirazın reddedilmesi durumunda Danıştay 4. Dairesi’nce söz konusu Genel Tebliğ değişikliğinin iptali talebine ilişkin karar verilinceye kadar Genel Tebliğ’deki yeni değişiklikler yürürlükte olmayacaktır.

Danıştay 4. Dairesinin E: 2021/2647 Sayılı Kararı İçin Tıklayınız

Kaynak: TÜRMOB

personel programı

 

 

Devamı: KDV İade Taleplerinin Sonuçlandırılmasında 2 No.lu KDV Beyannamesi ile Beyan Edilen KDV’nin Ödenmiş Olması Gerektiğine İlişkin Değişikliğinin Yürütmesinin Durdurulmasına Karar Verildi Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas