• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

KGK – BOBİ’ler İçin Finansal Raporlama Standardının 23’üncü Bölümüne İlişkin Modül – Gelir Üzerinden Alınan Vergiler

KGK – BOBİ’ler İçin Finansal Raporlama Standardının 23’üncü Bölümüne İlişkin Modül – Gelir Üzerinden Alınan Vergiler

BOBİ Finansal Raporlama Standardının 23’üncü Bölümüne İlişkin Modül

Gelir Üzerinden Alınan Vergiler

BÖLÜM 23 – GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER

1. GİRİŞ

İşletmeler tabi oldukları finansal raporlama çerçevesinde öngörülen muhasebe ilkeleri gereği, bir raporlama döneminde gerçekleşen tüm gelir ve giderleri dikkate alarak dönem ticari kâr ya da zarar tutarına ulaşırlar. Diğer taraftan vergi mevzuatı uyarınca işletmeler, elde etmiş oldukları kâr üzerinden vergi ödemekle yükümlüdürler. Buna karşın burada önem arz eden husus, verginin ticari kâr üzerinden değil, mali kâr üzerinden hesaplanacak olmasıdır.

Geçerli finansal raporlama çerçevesinde getirilmiş olan ölçüm hükümleri ile vergi mevzuatı değerleme hükümleri arasında farklar bulunmaktadır. Ticari kârın hesaplanmasında dikkate alınan gelir ve giderlerden bir kısmının, vergi düzenlemelerine göre mali kârın hesaplanmasında, geçici bir süreliğine veya devamlı olarak dikkate alınmadığı durumlar söz konusu olmaktadır. İşte tam bu noktada ticari kâr ile mali kârın farklılaşmasına neden olan geçici ve sürekli farklar ortaya çıkmakta bu farkların finansal tablolara yansıtılması ise önem arz etmektedir.

BOBİ FRS Bölüm 23 Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde işletmelerin gelirleri üzerinden alınan vergilere ilişkin muhasebe ilkeleri düzenlenmektedir.

Bu kapsamda:

Dönem vergisi ve isteğe bağlı ya da zorunlu olarak ertelenmiş vergi sunan işletmeler açısından ertelenmiş vergi tanımlanarak bunlara ilişkin kayda alma, ölçüm ile sunum ilkeleri açıklanmaktadır.

Bu kapsamda, ertelenmiş verginin hesaplanmasında Finansal Durum Tablosundaki varlık ile yükümlülüklerinin vergiye esas değerleri açıklanmış ve hangi durumlarda geçici farkların ortaya çıktığı ve bu farkların hangi durumlarda ertelenmiş vergi varlığı ya da ertelenmiş vergi yükümlülüğüyle sonuçlandığı açıklanmıştır.

Diğer taraftan, kullanılmamış geçmiş yıl zararları ile vergi indirimlerinin nasıl finansal tablolara yansıtılacağı açıklanmıştır.

İşletmelerin ödedikleri kâr paylarından yapılan tevkifatın finansal tablolara nasıl yansıtılacağı ifade edilmiştir.

(KGK Söz Konusu Kamuya/Halka Açık Mevzuatı Şifrelemiştir. Kurumun Böyle Bir Hakkı Bulunmamaktadır. Şifreyi İptal Edip Yeniden Yayımlaması Gerekmektedir. www.alomaliye.com)

Tamamı İçin Tıklayınız

personel programı

 

Devamı: KGK – BOBİ’ler İçin Finansal Raporlama Standardının 23’üncü Bölümüne İlişkin Modül – Gelir Üzerinden Alınan Vergiler Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas