• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

KGK – BOBİ’ler için Finansal Raporlama Standardının 24’üncü Bölümüne İlişkin Modül – Ara Dönem Finansal Raporlama

KGK – BOBİ’ler için Finansal Raporlama Standardının 24’üncü Bölümüne İlişkin Modül – Ara Dönem Finansal Raporlama

BOBİ’ler için Finansal Raporlama Standardı 24’üncü Bölümüne İlişkin Modül

Ara Dönem Finansal Raporlama

BÖLÜM 24 – ARA DÖNEM FİNANSAL RAPORLAMA

1. GİRİŞ

Ara dönem, bir yıllık hesap döneminden daha kısa süreli finansal raporlama dönemi olup, ara dönem finansal rapor ise tam bir finansal tablo setinin veya özet ara dönem finansal tablo setini içeren finansal rapordur. Zamanında yapılan ve güvenilir bir ara dönem raporlama; yatırımcıların, kredi veren kuruluşların ve diğer tarafların işletmenin gelir ve nakit akışı yaratma kapasitesi ile finansal durumunu ve likiditesini daha iyi anlamasını sağlar.

BOBİ FRS Bölüm 24 Ara Dönem Finansal Raporlama’da ara dönem finansal raporlamanın asgari içeriği tanımlanmakta ve ara döneme ilişkin özet veya ayrıntılı finansal tablolardaki muhasebeleştirme ve ölçme ilkelerini belirlenmektedir. Bu bölüm ara dönem finansal raporlama yükümlülüğü getirmediği gibi ara dönem finansal raporlamanın zamanlamasını ya da sıklığını da belirlememektedir. Ancak işletmelerin ara dönem finansal raporlarının BOBİ FRS’yle uyumlu sayılabilmesi için bu bölümün tüm hükümleriyle uyumlu olması gerekir.

Bu bölümde ara dönem finansal rapolamaya ilgili olarak;

Ara dönem finansal tabloların nelerden oluştuğu,

Ara dönem finansal tablolarda sunulması gereken dönemler,

Ara dönem finansal tablolarda yapılması zorunlu açıklamalar ile açıklanması gereken önemli işlem ve olaylar,

Ara dönem finansal tablolarda ölçüm ve kayda alma ilkeleri

açıklanmaktadır.

(KGK Söz Konusu Halka Açık Mevzuatı Şifrelemiştir. Kurumun Böyle Bir Hakkı Bulunmamaktadır. Şifreyi İptal Edip Yeniden Yayımlaması Gerekmektedir. www.alomaliye.com)

Tamamı İçin Tıklayınız

Kaynak: KGK

personel programı

Devamı: KGK – BOBİ’ler için Finansal Raporlama Standardının 24’üncü Bölümüne İlişkin Modül – Ara Dönem Finansal Raporlama Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas