• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

KGK Gözetim Faaliyetleri – Duyurular – Kurul Kararları e-Kitap

KGK Gözetim Faaliyetleri – Duyurular – Kurul Kararları e-Kitap

KGK Gözetim Faaliyetleri – Duyurular – Kurul Kararları e-Kitap

ÖNSÖZ

Bilindiği üzere, 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Kurumumuza verilen en önemli yetki ve görevlerden biri gözetimdir. Mevcut düzenlemeler çerçevesinde Kurumumuzca yürütülen gözetim faaliyetlerinin bir ayağını Kurumuza yapılan bildirimler üzerinde yürütülen uzaktan gözetim faaliyetleri oluşturmaktadır.

Uzaktan gözetim faaliyetleri, denetim kuruluşları ve denetçiler tarafından Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin ilgili hükümleri çerçevesinde Kurumumuza yapılan bildirimlerde mevzuata aykırı bir durumunun bulunup bulunmadığının kontrollerini kapsamaktadır.

Gözetim faaliyetlerinin icrasında şeffaf, rehberlik odaklı ve önleyici bir gözetim sistemi, benimsediğimiz temel yaklaşımlardandır. Söz konusu yaklaşımlarımız gereğince yayımlanan bu kitapçık, Kurumumuzca yürütülen uzaktan gözetim faaliyetlerinde her bir bildirim türüne esas gözetim konularına, gözetimlerde yaygın olarak karşılaşılan hususlar hakkında Kurumumuzca yayımlanan duyurulara ve Kurulumuzun konuyla ilgili kararlarına ilişkin bilgileri toplu bir şekilde ihtiva etmektedir. Bu kapsamda, kitapçıkta her bir bildirim türüne esas gözetim konuları detaylı bir şekilde anlatılmış, gözetim faaliyetlerine ve gözetimlerde yaygın olarak karşılaşılan hususlara ilişkin Kurumumuzca yayımlanan duyurulara ve Kurulumuzun konuyla ilgili kararlarına yönlendirmeler yapılmıştır.
Çalışmanın tüm paydaşlarımıza faydalı olmasını diliyor, kitapçığın oluşturulmasında emeği geçen çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

Dr. Hasan ÖZÇELİK

Başkan

1 .GİRİŞ

Denetim kuruluşları ve denetçiler Bağımsız Denetim Yönetmeliği’nin (BDY’nin) ilgili hükümleri uyarınca, düzenledikleri denetim sözleşmesi ve denetim raporlarını (BDY m.34/1-b), mesleki sorumluluk sigortası poliçelerini (BDY m.34/1-ç), son takvim yılına ait gelirlerini (BDY m.34/1-d) ve son takvim yılına ait şeffaflık raporlarını (BDY m.36/1) Kurumumuza bildirmek zorunda olup söz konusu bildirimler BDY’nin 47’nci maddesi uyarınca Kurumumuz Sözleşme Bilgi Giriş Sistemi (SBG) üzerinden elektronik ortamda yapılmaktadır.

Denetim kuruluşları ve denetçiler tarafından Kurumumuza yapılan bu bildirimler düzenli olarak uzaktan gözetim faaliyetine tabi tutulmaktadır. Uzaktan gözetim faaliyetlerinin icrasında, Kurumumuza yapılan bildirimlerde mevzuata aykırı bir durumun bulunup bulunmadığının kontrolü yapılmaktadır.

Bu kapsamda, her bir bildirim türüne esas gözetim konuları aşağıda detaylı bir şekilde açıklanmıştır. Bununla birlikte, gözetimlerde yaygın olarak karşılaşılan hususlar hakkında Kurumumuzca yayımlanan duyurular ve Kurulumuzun konuyla ilgili kararları da bu çalışmada bir araya getirilmiştir.

Tamamı İçin Tıklayınız

personel programı

Devamı: KGK Gözetim Faaliyetleri – Duyurular – Kurul Kararları e-Kitap Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas