• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Kılavuzluk ve Römorkörcülük Hizmeti Vermekte Olan Kamu Kurumu ve Özel Kuruluşlar Tarafından Elde Edilen Hasılattan Alınacak Kamu Payına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 5755)

Kılavuzluk ve Römorkörcülük Hizmeti Vermekte Olan Kamu Kurumu ve Özel Kuruluşlar Tarafından Elde Edilen Hasılattan Alınacak Kamu Payına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 5755)

Kılavuzluk ve Römorkörcülük Hizmeti 5755

28 Haziran 2022 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31880

28 Haziran 2022 SALI
Resmî Gazete
Sayı : 31880
CUMHURBAŞKANI KARARI
Karar Sayısı: 5755

Kılavuzluk ve römorkörcülük hizmeti vermekte olan kamu kurumu ve özel kuruluşlar tarafından elde edilen hasılattan alınacak kamu payına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 490 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

27 Haziran 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

27/6/2022 TARİHLİ VE 5755 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ KARAR

Kamu payı

MADDE 1- (1) Kılavuzluk ve römorkörcülük hizmeti vermekte olan kamu kurumu ve özel kuruluşlar tarafından elde edilen aylık gayrisafı hasılattan alınacak kamu payı oranı;

a) Aliağa, Ambarlı, Gemlik, İskenderun, Kocaeli ve Mersin Bölge Liman Başkanlıkları merkez idari sahasındakiler için %30,

b) Bandırma, Ceyhan, İzmir, Samsun, Tekirdağ, Tuzla ve Yalova Bölge Liman Başkanlıkları merkez idari sahasındakiler için %25,

c) Antalya, Çanakkale, İstanbul, Karadeniz Ereğli ve Zonguldak Bölge Liman Başkanlıkları merkez idari sahasındakiler ile Karabiga ve Taşucu Liman Başkanlıkları idari sahasındakiler için %20,

ç) Diğer bölge liman başkanlıkları veya liman başkanlıkları idari sahasındakiler için %10,

olarak belirlenmiştir.

(2) Türk Boğazlarından geçiş yapan gemilere verilen kılavuzluk ve römorkörcülük hizmetlerinden elde edilen aylık gayrisafı hasılattan alınacak kamu payı %20 olarak belirlenmiştir.

Yürürlükten kaldırılan Cumhurbaşkanı Kararı

MADDE 2- (1) 10/11/2018 tarihli ve 329 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 3- (1) Bu Karar 1/7/2022 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4- (1) Bu Karar hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.

ad

Devamı: Kılavuzluk ve Römorkörcülük Hizmeti Vermekte Olan Kamu Kurumu ve Özel Kuruluşlar Tarafından Elde Edilen Hasılattan Alınacak Kamu Payına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 5755) Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas