• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Kıymetli Maden Aracı Kuruluşları Hakkında Duyuru (2021/KM-5)

Kıymetli Maden Aracı Kuruluşları Hakkında Duyuru (2021/KM-5)

Kıymetli Maden Aracı Kuruluşları (2021/KM-5)

T.C.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

FİNANSAL PİYASALAR VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Bilindiği üzere, 21.02.2021 tarihli 31402 sayılı Resmi Gazete’de “Kıymetli Madenler Borsası Aracı Kuruluşlarının Faaliyet Esasları ile Kıymetli Madenler Aracı Kurumlarının Kuruluşu Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayımlanmıştır.

Anılan Yönetmeliğin Geçici 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında “Bakanlıkça faaliyet izni verilmiş ve bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla faaliyette bulunan kıymetli madenler aracı kuruluşları, durumlarını bu Yönetmelik hükümlerine uygun hale getirmek zorundadır. 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi ile 9 uncu maddenin üçüncü ve altıncı fıkralarında belirtilen sermaye yükümlülüklerini yerine getirmediği tespit edilen kıymetli madenler aracı kuruluşlarına, bu yükümlülüklerin yerine getirilmesini teminen en fazla 90 günlük ek süre verilir. Belirtilen süreler içerisinde yükümlülüklerini yerine getirmeyen kuruluşların faaliyet izinleri başka bir uyarıya gerek olmaksızın iptal edilir.” hükmü bulunmaktadır.

Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi koşulları sebebiyle firmaların anılan Yönetmeliğe uyum kapsamında sunması gereken belgeleri temin etmede sıkıntılarla karşılaştıkları görülmektedir.

Bu itibarla,  halihazırda faaliyette bulunan ve Bakanlığımıza 1/7/2021 tarihi itibarıyla başvuruda bulunmuş, ancak sunması gereken belgelerdeki eksiklerini 1/7/2021 tarihi itibarıyla tamamlayamamış firmalar için pandemi koşulları da göz önünde bulundurularak, anılan Yönetmeliğin Geçici 3 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca durumlarını Yönetmeliğe uygun hale getirmeleri için 1/7/2021 tarihine kadar tanınan intibak süresi 2/8/2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

Kamuoyuna duyurulur.

Kaynak: T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı

personel programı

Devamı: Kıymetli Maden Aracı Kuruluşları Hakkında Duyuru (2021/KM-5) Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas