• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Kredi Kartları Dönem Borcunda Asgari Tutar Limit Değişiklikleri

Kredi Kartları Dönem Borcunda Asgari Tutar Limit Değişiklikleri

Kredi Kartlarında Asgari Tutar Limit Değişiklikleri

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı

Karar Sayısı: 10222

Kurulun 09.06.2022 tarihli toplantısında, 09.06.2022 tarih ve E-24049440-045.01 [12,4/5,13/1.1 ]-52720 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

1) Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinin yedinci fıkrası uyarınca, kredi kartlarında asgari tutarın limiti yirmi beş bin Türk Lirasının üzerinde olan kredi kartları için dönem borcunun yüzde kırkı olarak belirlenmesine,

2) Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğin (Kredi Yönetmeliği) 12/A maddesinin altıncı fıkrası ile Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmeliğin (Finansal Kurumlar Yönetmeliği) 11/A maddesinin beşinci fıkrası uyarınca,

– Kredi Yönetmeliğinin 12/A maddesinin üçüncü fıkrası ile Finansal Kurumlar Yönetmeliğinin 11/A maddesinin ikinci fıkrasında düzenlenen ve 04.09.2020 tarihli ve 9131 sayılı Kurul Kararı ile otuz altı ay, 16.09.2021 tarihli ve 9811 sayılı Kurul Kararı ile kredi tutarı elli bin Türk Lirasının üzerinde olan krediler için yirmi dört ay olarak belirlenen tüketici kredilerine ilişkin genel vade sınırının, kredi tutarı yüz bin Türk Lirasının üzerinde olan krediler için on iki ay olarak belirlenmesine,

– 16.09.2021 tarihli ve 9811 sayılı Kurul Kararından önce kullandırılan bu kapsamdaki kredilerin borç bakiyelerinin elli bin Türk Lirasının üzerinde olsa dahi borçlu tarafından talep edilmesi durumunda en fazla otuz altı ay ile sınırlı olmak üzere yeniden yapılandırılabilmesine, 16.09.2021 tarihli ve 9811 sayılı Kurul Kararından sonra ve bu Karar tarihinden önce kullandırılan bu kapsamdaki kredilerin ise ilgili kredinin kullandırım tarihinde geçerli olan azami vade sınırından fazla olmamak üzere yeniden yapılandırılabilmesine,

– Bu Kararın Kuruluş Birliklerine duyurulmasına ve Kurumun internet sitesinde yayımlanmasına

karar verilmiştir.

Kaynak: BDDK

Devamı: Kredi Kartları Dönem Borcunda Asgari Tutar Limit Değişiklikleri Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas