• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Kredi Kuruluşlarının Nakdi Kredileri 5,9 Trilyon TL Oldu

Kredi Kuruluşlarının Nakdi Kredileri 5,9 Trilyon TL Oldu

Bankalar Birliği Risk Merkezi Aylık Bülteni Nisan 2022

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi

Aylık Bülten

Nisan 2022

Kredi kuruluşlarının nakdi kredileri 5,9 trilyon TL oldu.

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi üyesi kuruluşlar tarafından kullandırılan nakdi krediler Nisan 2022 ayı itibarıyla, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 49 artarak 5.938 milyar TL oldu.

Nakdi kredilerin 5.750 milyar TL’si bankalar, 91 milyar TL’si finansal kiralama şirketleri, 48 milyar TL’si finansman şirketleri ve 49 milyar TL’si faktoring şirketleri tarafından kullandırıldı.

Tasfiye olunacak alacaklar 2022 yılı Nisan ayı itibarıyla 198 milyar TL oldu. Tasfiye olunacak alacakların 187 milyar TL’si bankalara; 7 milyar TL’si finansal kiralama şirketlerine, 1,9 milyar TL’si faktoring şirketlerine ve 1,4 milyar TL’si de finansman şirketlerine aittir.

Tasfiye olunacak alacakların toplam kredilere oranı Nisan 2022 itibarıyla, bir önceki yıla göre 1 puan azalarak yüzde 3,2 oldu.

Ticari krediler 4,8 trilyon TL oldu

Ticari krediler yüzde 55 artarak 4,801 milyar TL oldu. Ticari kredilerin toplam içindeki payı yüzde 81 düzeyinde gerçekleşti. Ticari krediler içinde imalat sanayii yüzde 30 ile en yüksek paya sahiptir. Payı yüzde 10 ve üzerinde olan diğer ana sektörler, toptan ve perakende ticaret ile inşaattır.

Nisan 2022 itibarıyla tasfiye olunacak alacak oranı en yüksek olan sektör; yüzde 7 ile inşaat sektörü oldu. Bu sektörü yüzde 5,2 ile enerji sektörü ve yüzde 5 ile turizm sektörü takip etti.

Bireysel krediler 1,1 trilyon TL’yi aştı

Bankalar ve banka dışı finansal kuruluşlar tarafından kullandırılan bireysel krediler yüzde 26 artarak 1.137 milyar TL oldu.

Bireysel kredilerin yüzde 44’ünü ihtiyaç kredileri, yüzde 29’unu konut kredileri, yüzde 21’ini kredi kartları ve yüzde 5’ini taşıt kredileri oluşturdu.

Bireysel kredilerde tasfiye olunacak alacak oranı bir önceki yıla göre 0,5 puan artarak yüzde 2,7 seviyesinde gerçekleşti.

Bireysel kredi kullanan müşterilerin (1) sayısı 36,1 milyon oldu

Bireysel kredi kullanan kişi sayısı (takipteki krediler hariç) son bir yılda yaklaşık 1,6 milyon kişi artarak 36,1 milyon kişi olurken, ortalama kredi bakiyesi ise 31,5 bin TL düzeyinde gerçekleşti.

İlk defa ihtiyaç kredisi kullananlar (2)

Nisan ayında 165 bin kişi ilk defa kredi kartı, 132 bin kişi tüketici kredisi kullanırken, konut kredisi kullanan kişi sayısı 24 bin oldu. 125 bin kişi ise ilk defa kredili mevduat hesabı kullandı.

İstanbul, en yüksek bireysel kredi bakiyesi olan il

Nisan 2022 ayı itibarıyla İstanbul’da 376 milyar TL, Ankara’da 107 milyar TL ve İzmir’de 74 milyar TL tutarında bireysel kredi bulunuyor. İstanbul, yüzde 33 ile son 12 ayda bireysel kredi bakiyesi en çok artan il oldu. Kişi başına ortalama bireysel kredi (kredi kartı dahil) toplam bakiyesi en yüksek iller ise sırasıyla, Ankara, İzmir, Tekirdağ oldu.

(1) Tekil kişi sayısını göstermektedir. Bir kişinin birden fazla bireysel kredisi olması durumunda da ilgili kişi bir kez sayılmaktadır.

(2) Tekilleştirilmiş toplam rakamdır.

Devamı: Kredi Kuruluşlarının Nakdi Kredileri 5,9 Trilyon TL Oldu Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas