• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Krediler 3,6 Trilyon TL’ye Yükseldi

Krediler 3,6 Trilyon TL’ye Yükseldi

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi

Aylık Bülten

Ağustos 2020

Krediler 3,6 trilyon TL’ye yükseldi

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi üyesi kuruluşlar tarafından kullandırılan nakdi krediler 2020 yılı Ağustos ayı itibarıyla, bir önceki yılın aynı dönemi göre yüzde 36 artarak 3.633 milyar TL oldu. Kredi stokundaki büyüme hızı ivme kaybetmesine karşın artmaya devam etti.

Nakdi kredilerin 3.529 milyar TL’si bankalar, 55 milyar TL’si finansal kiralama şirketleri, 25 milyar TL’si faktoring şirketleri ve 24 milyar TL’si finansman şirketleri tarafından kullandırıldı.

Tasfiye olunacak alacaklar 2020 Ağustos ayı itibarıyla 175 milyar TL oldu. Tasfiye olunacak alacakların 166 milyar TL’si bankalara; 5,2 milyar TL’si finansal kiralama şirketlerine, 2,2 milyar TL’si faktoring şirketlerine ve 1,9 milyar TL’si de finansman şirketlerine aittir.

Tasfiye olacak alacakların toplam kredilere oranı Ağustos 2020’de, 2019 yıl sonuna göre 1,4 puan azalarak yüzde 4,6 olurken, 2020 yılı başından itibaren görülen gerileme devam etti.

Ticari krediler 2,8 trilyon TL oldu

Ticari krediler yüzde 33 artarak 2.810 milyar TL oldu. Ticari kredilerin toplam içindeki payı yüzde 77 düzeyinde gerçekleşti.

Krediler içinde imalat sanayii yüzde 28 ile en yüksek paya sahiptir. Payı yüzde 10 ve üzerinde olan diğer ana sektörler, toptan ve perakende ticaret ve inşaattır.

Ağustos 2020 itibarıyla tasfiye olunacak alacak oranı en yüksek olan sektör; yüzde 9,1 ile inşaat sektörü oldu. Bu sektörü yüzde 6,6 ile turizm sektörü takip etti.

Bireysel krediler 823 milyar TL oldu

Bankalar ve banka dışı finansal kuruluşlar tarafından kullandırılan bireysel krediler yüzde 47 artarak 823 milyar TL oldu.

Bireysel kredilerin yüzde 46’sını ihtiyaç kredileri, yüzde 34’ünü konut kredileri, yüzde 16’sını kredi kartları ve yüzde 4’ünü taşıt kredileri oluşturdu.

Bireysel kredilerde tahsili gecikmiş alacak oranı bir önceki yıla göre 1,6 puan düşerek yüzde 2,7 seviyesinde gerçekleşti.

Bireysel kredi müşterilerinin sayısı 33,5 milyon oldu

Bireysel kredi kullanan kişi sayısı (takipteki krediler hariç) son bir yılda 2,2 milyon kişi artarak 33,5 milyon kişi olurken, ortalama kredi bakiyesi ise 24,6 bin TL düzeyinde gerçekleşti.

İlk defa ihtiyaç kredisi kullananlar 1

Ağustos ayında 149 bin kişi ilk defa ihtiyaç kredisi, 53 bin kişi ilk defa konut kredisi kullanırken, kredi kartı kullanan kişi sayısı 86 bin oldu. 66 bin kişi ise ilk defa kredili mevduat hesabı kullandı.

İstanbul, en yüksek bireysel kredi bakiyesi olan il

2020 yılı Ağustos ayı itibariyle itibarıyla İstanbul’da 245 milyar TL, Ankara’da 81 milyar TL ve İzmir’de 56 milyar TL tutarında bireysel kredi bulunuyor. Hakkari, yüzde 95 ile son 12 ayda bireysel kredi bakiyesi en çok artan il oldu. Kişi başına ortalama bireysel kredi (kredi kartı dahil) toplam bakiyesi en yüksek iller ise sırasıyla, Ankara, İzmir, Tekirdağ oldu.

1 Tekilleştirilmiş toplam rakamdır.

Devamı: Krediler 3,6 Trilyon TL’ye Yükseldi Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas