• +905335410514
 • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Kurulan-Kapanan Şirket İstatistikleri Ağustos 2020

Kurulan-Kapanan Şirket İstatistikleri Ağustos 2020

Kurulan-Kapanan Şirket İstatistikleri Ağustos 2020

2020 yılı Ağustos ayında kurulan şirketlerin sayısında bir önceki aya göre %8,33 azalış oldu.

 • Bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı %8,33 kurulan kooperatif sayısı %25,00 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı %9,20 oranında azalmıştır.
 • Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısında %17,54 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı %39,21 oranında azalmış olup kapanan kooperatif sayısı %611,11 oranında artmıştır.

Kurulan şirket sayısında geçen yılın aynı ayına göre %76,42 artış oldu.

 • 2020 yılı Ağustos ayında, 2019 yılı Ağustos ayına göre kurulan şirket sayısı %76,42 kurulan kooperatif sayısı %61,80 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı %93,58 oranında artmıştır.
 • 2020 yılı Ağustos ayında, kapanan şirket sayısı 2019 yılının aynı ayına göre %28,60 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında %13,58 kapanan kooperatif sayısında %39,13 oranında artış olmuştur.

2020 yılının ilk sekiz ayında kurulan şirket sayısı, 2019 yılının aynı dönemine göre %20,65 oranında arttı.

 • 2020 yılının ilk sekiz ayında 2019 yılının aynı dönemine göre kurulan şirket sayısında 20,65 kurulan kooperatif sayısında %30,61 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısında %34,95 oranında artış gözlenmiştir.
 • 2020 yılının ilk sekiz ayında 2019 yılının aynı dönemine göre kapanan şirket sayısında %11,78 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında %15,18 oranında artış olup kapanan kooperatif sayısında %31,71 oranında azalış gözlenmiştir.
personel programı

2020 Ağustos Ayı Genel Görünümü

İLAN
TÜRÜ
ŞİRKET
TÜRÜ
AĞUSTOS

2020

 TEMMUZ       

    2020

Bir Önceki Aya Göre Değişim     (%) AĞUSTOS 2019 Bir Önceki Yılın Aynı Ayına Göre Değişim (%) OCAK- AĞUSTOS

  (8 Aylık)

2019 2020 Değişim       (%)
Kurulan* Şirket 9.352 10.202 -8,33 5.301 76,42 52.474 63.309 20,65
Kooperatif 144 192 -25,00 89 61,80 735 960 30,61
Ger.Kişi Tic.İşl. 2.772 3.053 -9,20 1.432 93,58 14.854 20.046 34,95
Tasfiye Şirket 884 1.250 -29,28 755 17,09 8.937 9.014 0,86
Kooperatif 27 11 145,45 76 -64,47 670 207 -69,1
Kapanan** Şirket 1.241 1.505 -17,54 965 28,60 7.597 8.492 11,78
Kooperatif 64 9 611,11 46 39,13 555 379 -31,71
Ger.Kişi Tic.İşl. 1.121 1.844 -39,21 987 13,58 13.071 15.055 15,18

* Kurulan gerçek kişi ticari işletmesi sayısı adi ortaklıkları da içermektedir.

* * Kapanan gerçek kişi ticari işletmesi sayısı, yapılan tebligatlarla ticari faaliyeti bulunmadığı tespit edilen gerçek kişi ticari işletmesinin kayıtlarının ilgili Ticaret Sicil Müdürlükleri tarafından Ticaret Sicil Yönetmeliğinin 51. maddesine istinaden re’sen silinen işletmelerini  kapsamamaktadır. 2020 yılı Ağustos ayında 720, Ocak-Ağustos döneminde 9.409  gerçek kişi ticari işletmesi re’sen kapatılmıştır.

2020 yılı Ağustos ayında tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşmiştir.

 • 2020 yılı Ağustos ayında kurulan toplam 9.496 şirket ve kooperatifin %85,19’u limited şirket, %13,26’sı anonim şirket, %1,52’si ise kooperatiftir. Şirket ve kooperatiflerin %38,17’si İstanbul,

%9,81’i Ankara, %6,60’ı İzmir’de kurulmuştur.

 • Bu ay tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşmiştir.

2020 Ağustos ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, bir önceki aya göre %84,04 oranında artmıştır.

 • 2020 yılında toplam 64.269 şirket ve kooperatif kurulmuştur. Bu dönemde kurulan toplam 54.719 limited şirket, toplam sermayenin %65,74’ünü, 8.582 anonim şirket ise %34,26’sını oluşturmaktadır. Ağustos ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, Temmuz ayına göre %84,04 oranında artmıştır.

2020 Ağustos Ayı Şirket Türlerine Göre Şirket Kuruluşları

Şirket Türleri Genel Toplam
Anonim Kollektif Komandit Limited Kooperatif
HAZİRAN 2020 Sayı 1.312 2 8.282 123 9.719
Sermaye (TL) 1.816.139.357 1.010.000 3.538.345.250 5.355.494.607
TEMMUZ 2020 Sayı 1.346 8.856 192 10.394
Sermaye (TL) 742.082.899 3.629.122.100 4.371.204.999
AĞUSTOS 2020 Sayı 1.259 3 8.090 144 9.496
Sermaye (TL) 4.898.994.305 1.150.000 3.144.466.000 8.044.610.305
  Sayı 8.582 8   54.719 960 64.269
    2020 TOPLAM Sermaye (TL) 10.614.629.333 2.320.000   20.369.226.450   30.986.175.783

2020 Ağustos ayında şirket ve kooperatiflerin 3.337’si ticaret,  1.390’ı imalat ve 1.188’i inşaat sektöründe kurulmuştur.  1.080 gerçek kişi ticari işletmesi ise ticaret sektöründe kuruldu.

 • 2020 Ağustos ayında şirket ve kooperatiflerin 3.337’si ticaret, 390’ı imalat ve 1.188’i inşaat sektöründe kurulmuştur.  2020 Ağustos ayında kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin; 1.080’i toptan ve perakende ticaret motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 776’sı inşaat, 267’si imalat sektöründedir.
 • Bu ay kapanan şirket ve kooperatiflerin; 396’sı toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 240’ı inşaat, 166’sı imalat sektöründedir.

Bu ay kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 420’si toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı,  161’i inşaat, 132’si ulaştırma ve depolama sektöründedir.

2020 Ağustos ayında kurulan 144 Kooperatifin 71’i Konut Yapı Kooperatifidir.

 • 2020 Ağustos ayında kurulan 144 Kooperatifin 71’si Konut Yapı Kooperatifi, 25’i İşletme Kooperatifi 15’i Tarımsal Kalkınma Kooperatifi olarak kurulmuştur.

 2020 yılı Ağustos ayında 1.037 adet yabancı ortak sermayeli şirket kuruldu.

 • 2020 yılı Ağustos ayında kurulan 1.037 yabancı ortak sermayeli şirketin 552’si Türkiye, 64’ü İran, 38’i Suriye ortaklı olarak kurulmuştur.
 • Kurulan 1.037 yabancı ortak sermayeli şirketin 104’ü anonim, 933’ü limited şirkettir. 2020 yılında kurulan şirketlerin 753’ü Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 314’ü Gayrimenkul acenteleri ve 285’i İşletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri sektöründe kurulmuştur.
 • Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin % 76,57 ’sini yabancı sermayeli ortak payını oluşturmaktadır.
Anonim Limited Genel Toplam
HAZİRAN 2020 Sayı 48 571 619
Ortak Olunan Şirketlerin Toplam Sermayesi (TL) 8.954.590 234.400.000 243.354.590
Ortak Olunan Şirketlerdeki Yabancı Ortak Sermaye Toplamı (TL) 5.328.725 192.561.500 197.890.225
Yabancı Ortak Sermaye Oranı (%) 59,50 82,15 81,32
TEMMUZ 2020 Sayı 90 822 912
Ortak Olunan Şirketlerin Toplam Sermayesi  (TL) 108.049.976 294.434.200 402.484.176
Ortak Olunan Şirketlerdeki Yabancı Ortak Sermaye Toplamı  (TL) 43.857.236 244.417.375 288.274.611
Yabancı Ortak Sermaye Oranı (%) 40,59 83,01 71,62
AĞUSTOS 2020 Sayı 104 933 1.037
Ortak Olunan Şirketlerin Toplam Sermayesi  (TL) 77.389.500 341.323.000 418.712.500
Ortak Olunan Şirketlerdeki Yabancı Ortak Sermaye Toplamı  (TL) 52.906.350 263.273.200 316.179.550
Yabancı Ortak Sermaye Oranı (%) 68,36 77,13 75,51
TOPLAM 2020 Sayı 585 5.561 6.146
Ortak Olunan Şirketlerin Toplam Sermayesi  (TL) 550.088.687 2.021.243.400 2.571.332.087
Ortak Olunan Şirketlerdeki Yabancı Ortak Sermaye Toplamı  (TL) 342.560.344 1.626.234.150 1.968.794.494
Yabancı Ortak Sermaye Oranı (%) 62,27 80,46 76,57

Not: Yıllık olarak kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin,  sermaye uyruklarının illere ve faaliyet alanlarına göre dağılımlarının görüleceği tablolar hazırlanmıştır. İlgili tablolara http://www.tobb.org.tr/resmi-istatistik bağlantısından ulaşabilirsiniz

 

Devamı: Kurulan-Kapanan Şirket İstatistikleri Ağustos 2020 Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas