• +905335410514
 • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Kurulan Kapanan Şirket İstatistikleri Aralık 2020

Kurulan Kapanan Şirket İstatistikleri Aralık 2020

Kurulan Kapanan Şirket İstatistikleri Aralık 2020

2020 yılı Aralık ayında kurulan şirketlerin sayısında bir önceki aya göre %2,21 azalış oldu.

 • Bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı %2,21 kurulan kooperatif sayısı %26,55 oranında azalmış olup kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı %30,87 oranında artmıştır.
 • Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısında %221,46 kapanan kooperatif sayısı %533,33 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı %242,87 oranında artmıştır.

Kurulan şirket sayısında geçen yılın aynı ayına göre %8,00 artış oldu.

 • 2020 yılı Aralık ayında, 2019 yılı Aralık ayına göre kurulan şirket sayısı %8,00 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı %0,32 oranında artmış olup kurulan kooperatif sayısı %19,42 oranında azalmıştır.
 • 2020 yılı Aralık ayında, kapanan şirket sayısı 2019 yılının aynı ayına göre %43,57 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında %141,28 oranında artmış olup kapanan kooperatif sayısında %78,65 azalış olmuştur.

2020 yılında kurulan şirket sayısı, 2019 yılının aynı dönemine göre %20,47 oranında arttı.

 • 2020 yılında 2019 yılına göre kurulan şirket sayısında 20,47 kurulan kooperatif sayısında %27,13 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısında %26,89 oranında artış gözlenmiştir.
 • 2020 yılında 2019 yılına göre kapanan şirket sayısında %16,44 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında %26,74 oranında artış olup kapanan kooperatif sayısında %31,65 oranında azalış gözlenmiştir.

2020 Aralık Ayı Genel Görünümü

İLAN
TÜRÜ
ŞİRKET
TÜRÜ
ARALIK 2020  KASIM    2020 Bir Önceki Aya Göre Değişim     (%) ARALIK 2019 Bir Önceki Yılın Aynı Ayına Göre Değişim (%) OCAK- ARALIK (12 Aylık)
2019 2020 Değişim       (%)
Kurulan* Şirket 8.477 8.669 -2,21 7.849 8,00 84.102 101.318 20,47
Kooperatif 83 113 -26,55 103 -19,42 1.161 1.476 27,13
Ger.Kişi Tic.İşl. 3.137 2.397 30,87 3.127 0,32 24.459 31.036 26,89
Tasfiye Şirket 1.918 996 92,57 1.609 19,20 13.020 14.304 9,86
Kooperatif 29 28 3,57 72 -59,72 832 397 -52,28
Kapanan** Şirket 3.160 983 221,46 2.201 43,57 13.197 15.366 16,44
Kooperatif 19 3 533,33 89 -78,65 853 583 -31,65
Ger.Kişi Tic.İşl. 4.471 1.304 242,87 1.853 141,28 19.044 24.136 26,74

* Kurulan gerçek kişi ticari işletmesi sayısı adi ortaklıkları da içermektedir.

* * Kapanan gerçek kişi ticari işletmesi sayısı, yapılan tebligatlarla ticari faaliyeti bulunmadığı tespit edilen gerçek kişi ticari işletmesinin kayıtlarının ilgili Ticaret Sicil Müdürlükleri tarafından Ticaret Sicil Yönetmeliğinin 51. maddesine istinaden re’sen silinen işletmelerini  kapsamamaktadır. 2020 yılı Aralık ayında 399, Ocak-Aralık döneminde 10.733  gerçek kişi ticari işletmesi re’sen kapatılmıştır.

2020 yılı Aralık ayında tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşmiştir.

 • 2020 yılı Aralık ayında kurulan toplam 8.560 şirket ve kooperatifin %82,97’si limited şirket, %16,06’sı anonim şirket, %0,97’si ise kooperatiftir. Şirket ve kooperatiflerin %42,11’i İstanbul,

%10,07’si Ankara, %5,02’si İzmir’de kurulmuştur.

 • Bu ay tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşmiştir.

2020 Aralık ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, bir önceki aya göre %25,44 oranında artmıştır.

 • 2020 yılında toplam 102.794 şirket ve kooperatif kurulmuştur. Bu dönemde kurulan toplam 87.258 limited şirket, toplam sermayenin %68,80’nini, 14.046 anonim şirket ise %31,19’unu oluşturmaktadır. Aralık ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, Kasım ayına göre %25,44 oranında artmıştır.

2020 Aralık Ayı Şirket Türlerine Göre Şirket Kuruluşları

Şirket Türleri Genel Toplam
Anonim Kollektif Komandit Limited Kooperatif
EKİM    2020 Sayı 1.417 4 8.839 159 10.419
Sermaye (TL) 876.954.446 540.000 3.268.715.525 4.146.209.971
KASIM 2020 Sayı 1.268 1 7.400 113 8.782
Sermaye (TL) 847.555.782 5.000 3.184.703.400 4.032.264.182
ARALIK 2020 Sayı 1.375 7.102 83 8.560
Sermaye (TL) 1.657.645.705 3.400.480.870 5.058.126.575
  Sayı 14.046 14   87.258 1.476 102.794
    2020 TOPLAM Sermaye (TL) 15.444.804.283 2.965.000   34.068.269.045   49.516.038.328

2020 Aralık ayında şirket ve kooperatiflerin 3.301’i ticaret,  1.442’i imalat ve 861’i inşaat sektöründe kurulmuştur.  1.417 gerçek kişi ticari işletmesi ise ticaret sektöründe kuruldu.

 • 2020 Aralık ayında şirket ve kooperatiflerin 3.301’i ticaret, 442’si imalat ve 861’i inşaat sektöründe kurulmuştur. 2020 Aralık ayında kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin; 1.417’si toptan ve perakende ticaret motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 714’ü inşaat, 403’ü imalat sektöründedir.
 • Bu ay kapanan şirket ve kooperatiflerin; 999’u toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 443’ü imalat, 377’si inşaat sektöründedir.

Bu ay kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 1865’i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı,  764’ü inşaat, 457’si ulaştırma ve depolama sektöründedir.

2020 Aralık ayında kurulan 83 Kooperatifin 33’ü Konut Yapı Kooperatifidir.

 • 2020 Aralık ayında kurulan 83 Kooperatifin 33’ü Konut Yapı Kooperatifi, 24’ü İşletme Kooperatifi 8’i Tarımsal Kalkınma Kooperatifi olarak kurulmuştur.

 2020 yılı Aralık ayında 872 adet yabancı ortak sermayeli şirket kuruldu.

 • 2020 yılı Aralık ayında kurulan 872 yabancı ortak sermayeli şirketin 376’sı Türkiye, 77’si İran, 29’u Suriye ortaklı olarak kurulmuştur.
 • Kurulan 872 yabancı ortak sermayeli şirketin 117’si anonim, 755’i limited şirkettir. 2020 yılında kurulan şirketlerin 1.369’u Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 539’u Gayrimenkul acenteleri ve 468’i İşletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri sektöründe kurulmuştur.
 • Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin % 78,60’ını yabancı sermayeli ortak payını oluşturmaktadır.
Anonim Limited Genel Toplam
EKİM

2020

Sayı 114 1.009 1.123
Ortak Olunan Şirketlerin Toplam Sermayesi (TL) 134.305.000 366.680.000 500.985.000
Ortak Olunan Şirketlerdeki Yabancı Ortak Sermaye Toplamı (TL) 99.846.950 302.299.875 402.146.825
Yabancı Ortak Sermaye Oranı (%) 74,34 82,44 80,27
KASIM 2020 Sayı 108 916 1.024
Ortak Olunan Şirketlerin Toplam Sermayesi  (TL) 42.460.000 396.619.500 439.079.500
Ortak Olunan Şirketlerdeki Yabancı Ortak Sermaye Toplamı  (TL) 35.124.685 312.004.300 347.128.985
Yabancı Ortak Sermaye Oranı (%) 82,72 78,67 79,06
ARALIK 2020 Sayı 117 755 872
Ortak Olunan Şirketlerin Toplam Sermayesi  (TL) 78.927.176 342.400.000 421.327.176
Ortak Olunan Şirketlerdeki Yabancı Ortak Sermaye Toplamı  (TL) 64.302.388 291.358.625 355.661.013
Yabancı Ortak Sermaye Oranı (%) 81,47 85,09 84,41
TOPLAM 2020 Sayı 1.046 9.316 10.362
Ortak Olunan Şirketlerin Toplam Sermayesi  (TL) 920.425.863 3.524.047.900 4.444.473.763
Ortak Olunan Şirketlerdeki Yabancı Ortak Sermaye Toplamı  (TL) 636.385.985 2.857.045.450 3.493.431.435
Yabancı Ortak Sermaye Oranı (%) 69,14 81,07 78,60

Not: Yıllık olarak kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin,  sermaye uyruklarının illere ve faaliyet alanlarına göre dağılımlarının görüleceği tablolar hazırlanmıştır. İlgili tablolara http://www.tobb.org.tr/resmi-istatistik bağlantısından ulaşabilirsiniz.

 

 

Devamı: Kurulan Kapanan Şirket İstatistikleri Aralık 2020 Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas