• +905335410514
 • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Kurulan Kapanan Şirket İstatistikleri Mart 2021

Kurulan Kapanan Şirket İstatistikleri Mart 2021

Kurulan Kapanan Şirket İstatistikleri Mart 2021

Kurulan şirket sayısında geçen yılın aynı ayına göre %31,5 artış oldu.

 • Mart 2021’de, Mart 2020’ye göre kurulan şirket sayısı %31,5, kurulan kooperatif sayısı %4,0, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı %12,9 oranında artmıştır.
 • Mart 2021’de, kapanan şirket sayısında 2020 yılının aynı ayına göre %27,5, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında %39,7 oranında artış olup, kapanan kooperatif sayısında %27,6 oranında azalış olmuştur.

Mart 2021’de kurulan şirketlerin sayısında bir önceki aya göre %10,4 artış oldu.

 • Bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı %10,4, kurulan kooperatif sayısı %6,9, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı %16,8 oranında artmıştır.
 • Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısında %26,5, kapanan kooperatif sayısında %600 oranında artış olup, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında %25,3 oranında azalış olmuştur.

2021 Mart Ayı Genel Görünümü

İLAN
TÜRÜ
ŞİRKET
TÜRÜ
MART 2021 ŞUBAT

 2021

Bir Önceki Aya Göre Değişim     (%) MART 2020 Bir Önceki Yılın Aynı Ayına Göre Değişim (%) OCAK- MART

  (3 Aylık)

2020 2021 Değişim       (%)
Kurulan* Şirket 10.879 9.856 10,4 8.276 31,5 27.908 32.064 14,9
Kooperatif 155 145 6,9 149 4,0 395 399 1,0
Ger.Kişi Tic.İşl. 3.080 2.636 16,8 2.729 12,9 8.432 8.309 -1,5
Tasfiye Şirket 1.508 1.341 12,5 1.220 23,6 4.477 4.620 3,2
Kooperatif 29 8 262,5 52 -44,2 149 60 -59,7
Kapanan** Şirket 973 769 26,5 763 27,5 3.705 2.694 -27,3
Kooperatif 42 6 600 58 -27,6 273 54 -80,2
Ger.Kişi Tic.İşl. 2.021 2.705 -25,3 1.445 39,7 7.487 7.616 1,7

* Kurulan gerçek kişi ticari işletmesi sayısı adi ortaklıkları da içermektedir.

* * Kapanan gerçek kişi ticari işletmesi sayısı, yapılan tebligatlarla ticari faaliyeti bulunmadığı tespit edilen gerçek kişi ticari işletmesinin kayıtlarının ilgili Ticaret Sicil Müdürlükleri tarafından Ticaret Sicil Yönetmeliğinin 51. maddesine istinaden re’sen silinen işletmelerini  kapsamamaktadır. 2021 yılı Mart ayında 4.605, Ocak-Mart döneminde 5.352 gerçek kişi ticari işletmesi re’sen kapatılmıştır.

Mart 2021’de tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşmiştir.

 • Mart 2021’de kurulan toplam 11.034 şirket ve kooperatifin %85,0’i limited şirket, %13,6’sı anonim şirket, %1,4’ü ise kooperatiftir. Şirket ve kooperatiflerin %38,5’i İstanbul, %10,0’u Ankara, %6,1’i İzmir’de kurulmuştur.
 • Bu ay tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşmiştir.

Mart 2021’de kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, bir önceki aya göre%279,2 oranında arttı.

 • 2021 yılında toplam 32.463 şirket ve kooperatif kurulmuştur. Bu dönemde kurulan toplam 27.861 limited şirket, toplam sermayenin %42,6’sını, 4.197 anonim şirket ise %57,4’ini oluşturmaktadır. Mart ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, Ocak ayına göre %279,2 oranında artmıştır.

2021 Mart Ayı Şirket Türlerine Göre Şirket Kuruluşları

Şirket Türleri

Genel Toplam
Anonim Kollektif Komandit Limited Kooperatif
OCAK

2021

Sayı 1.372 3 9.954 99 11.428
Sermaye (TL) 1.753.991.149 2.895.000 4.116.176.050 5.873.062.199
ŞUBAT 2021 Sayı 1.329 2 8.525 145 10.001
Sermaye (TL) 866.849.302 105.000 3.953.350.525 4.820.304.827
MART

2021

Sayı 1.496 1 9.382 155 11.034
Sermaye (TL) 13.998.305.319 10.000 4.278.924.750 18.277.240.069
2021 TOPLAM Sayı 4.197 6   27.861 399 32.463
Sermaye (TL) 16.619.145.770 3.010.000   12.348.451.325   28.970.607.095

Mart 2021’de şirket ve kooperatiflerin 3.692’si ticaret, 1.808’i imalat ve 1.310’u inşaat sektöründe kurulmuştur. 1.037 gerçek kişi ticari işletmesi ise ticaret sektöründe kuruldu.

 • Mart 2021’de şirket ve kooperatiflerin 3.692’si ticaret, 1.808’i imalat ve 1.310’u inşaat sektöründe kurulmuştur. Mart 2021’de kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin; 1.037’si toptan ve perakende ticaret motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 828’i inşaat, 358’i gayrimenkul faaliyetleri sektöründedir.
 • Bu ay kapanan şirket ve kooperatiflerin; 319’u toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 140’ı inşaat 123’ü imalat sektöründedir.
 • Bu ay kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 928’i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 315’i inşaat, 218’ü imalat sektöründedir.

Mart 2021’de kurulan 155 Kooperatifin 64’ü Konut Yapı Kooperatifidir.

 • Mart 2021’de kurulan 155 Kooperatifin 64’ü Konut Yapı Kooperatifi, 46’sı İşletme Kooperatifi 18’i Tarımsal Kalkınma Kooperatifi olarak kurulmuştur.

Mart 2021’de 1.202 adet yabancı ortak sermayeli şirket kuruldu.

Mart 2021’de kurulan 1.202 yabancı ortak sermayeli şirketin 634’ü Türkiye, 65’i İran, 57’si Suriye ortaklı olarak kurulmuştur.

 • Kurulan 1.202 yabancı ortak sermayeli şirketin 124’ü anonim, 1.078’i limited şirkettir. 2021 yılında kurulan şirketlerin 478’i Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 206’sı Gayrimenkul acenteleri ve 179’u İşletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri sektöründe kurulmuştur.
 • Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin % 88,1’ini yabancı sermayeli ortak payını oluşturmaktadır.
Anonim Limited Genel Toplam
OCAK 2021 Sayı 92 843 935
Ortak Olunan Şirketlerin Toplam Sermayesi (TL) 915.726.392 328.773.500 1.244.499.892
Ortak Olunan Şirketlerdeki Yabancı Ortak Sermaye Toplamı (TL) 871.878.880 266.316.500 1.138.195.380
Yabancı Ortak Sermaye Oranı (%) 95,2 81,0 91,5
ŞUBAT

2021

Sayı 117 964 1.081
Ortak Olunan Şirketlerin Toplam Sermayesi  (TL) 65.009.400 606.851.000 671.860.400
Ortak Olunan Şirketlerdeki Yabancı Ortak Sermaye Toplamı  (TL) 50.710.103 529.173.025 579.883.128
Yabancı Ortak Sermaye Oranı (%) 78,0 87,2 86,3
MART 2021 Sayı 124 1.078 1.202
Ortak Olunan Şirketlerin Toplam Sermayesi  (TL) 38.597.172 457.099.000 495.696.172
Ortak Olunan Şirketlerdeki Yabancı Ortak Sermaye Toplamı  (TL) 23.297.358 384.705.200 408.002.558
Yabancı Ortak Sermaye Oranı (%) 60,4 84,2 82,3

 

TOPLAM Sayı 333 2.885 3.218
Ortak Olunan Şirketlerin Toplam Sermayesi  (TL) 1.019.332.964 1.392.723.500 2.412.056.464
Ortak Olunan Şirketlerdeki Yabancı Ortak Sermaye Toplamı  (TL) 945.886.341 1.180.194.725 2.126.081.066
Yabancı Ortak Sermaye Oranı (%) 92,8 84,8 88,1

Not: Yıllık olarak kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin,  sermaye uyruklarının illere ve faaliyet alanlarına göre dağılımlarının görüleceği tablolar hazırlanmıştır. İlgili tablolara http://www.tobb.org.tr/resmi-istatistik bağlantısından ulaşabilirsiniz.

 

Devamı: Kurulan Kapanan Şirket İstatistikleri Mart 2021 Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas