• +905335410514
 • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Kurulan Kapanan Şirket İstatistikleri – Mayıs 2022

Kurulan Kapanan Şirket İstatistikleri – Mayıs 2022

Kurulan Kapanan Şirket İstatistikleri – Mayıs 2022

2022’nin ilk 5 ayında kurulan şirket sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre %16,7 arttı.

 • 2022’nin ilk 5 ayında, 2021’in ilk 5 ayına göre kurulan şirket sayısı %16,7 kurulan kooperatif sayısı %19,2 artmış olup, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı %13,4 azalmıştır.
 • 2022’nin ilk 5 ayında, 2021’in ilk 5 ayına göre kapanan şirket sayısında %74 kapanan kooperatif sayısı %128,1 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında %1 artış olmuştur.

Kurulan şirket sayısında geçen yılın aynı ayına göre %110,7 artış oldu.

 • Mayıs 2022’de, Mayıs 2021’ye göre kurulan şirket sayısı %110,7 kurulan kooperatif sayısı %90,3 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı %30,5 artmıştır.
 • Mayıs 2022’de, kapanan şirket sayısı 2021 yılının aynı ayına göre %259,7 kapanan kooperatif sayısı %671,4 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında %122,2 artış olmuştur.

Mayıs 2022’de kurulan kooperatiflerin sayısında bir önceki aya göre %27,6 azalış oldu.

 • Bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı %12,2 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı %18,4 kurulan kooperatif sayısı %27,6 azalmıştır.
 • Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısında %7,5 kapanan kooperatif sayısında %14,3 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında %26,6 azalış gerçekleşmiştir.

2022 Mayıs Ayı Genel Görünümü

İLAN
TÜRÜ
ŞİRKET
TÜRÜ
MAYIS 2022 NİSAN 2022 Bir Önceki Aya Göre Değişim (%) MAYIS 2021 Bir Önceki Yılın Aynı Ayına Göre Değişim (%) OCAK- MAYIS

  (5 Aylık)

2021 2022 Değişim       (%)
Kurulan* Şirket 9.438 10.751 -12,2 4.480 110,7 45.109 52.625 16,7
Kooperatif 118 163 -27,6 62 90,3 603 719 19,2
Ger.Kişi Tic.İşl. 1.592 1.950 -18,4 1.220 30,5 11.797 10.214 -13,4
Tasfiye Şirket 1.100 1.594 -31,0 654 68,2 6.551 8.380 27,9
Kooperatif 41 60 -31,7 7 485,7 109 331 203,7
Kapanan** Şirket 2.000 2.162 -7,5 556 259,7 4.207 7.321 74,0
Kooperatif 54 63 -14,3 7 671,4 121 276 128,1
Ger.Kişi Tic.İşl. 1.169 1.593 -26,6 526 122,2 9.350 9.440 1,0

* Kurulan gerçek kişi ticari işletmesi sayısı adi ortaklıkları da içermektedir.

* * Kapanan gerçek kişi ticari işletmesi sayısı, yapılan tebligatlarla ticari faaliyeti bulunmadığı tespit edilen gerçek kişi ticari işletmesinin kayıtlarının ilgili Ticaret Sicil Müdürlükleri tarafından Ticaret Sicil Yönetmeliğinin 51. maddesine istinaden re’sen silinen işletmelerini  kapsamamaktadır. Mayıs 2022’de 80, Ocak-Mayıs döneminde 8.013 gerçek kişi ticari işletmesi re’sen kapatılmıştır.

* * Tasfiye süresi, 4/11/2021 tarihli ve 7341 sayılı Kanun ile altı aydan üç aya düşmüştür. Kapanan ve tasfiye edilen şirket sayılarındaki artışlar bu kanun değişikliğinden kaynaklanmaktadır.

Mayıs 2022’de Tunceli ve Ardahan’da şirket kuruluşu gerçekleşmemiştir.

 • Mayıs 2022’de kurulan toplam 9.556 şirket ve kooperatifin %86,8’i limited şirket, %12’si anonim şirket, %1,2’si ise kooperatiftir. Şirket ve kooperatiflerin %38,6’sı İstanbul, %8,3’ü Ankara, %6,4’ü İzmir’de kurulmuştur.
 • Bu ay Tunceli ve Ardahan’da şirket kuruluşu gerçekleşmemiştir.

Mayıs 2022’de kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, bir önceki aya göre %9,4 oranında arttı.

 • 2022 yılında toplam 53.344 şirket ve kooperatif kurulmuştur. Bu dönemde kurulan toplam 46.021 limited şirket, toplam sermayenin %75,5’ini, 6.599 anonim şirket ise %23,6’sını oluşturmaktadır. Mayıs ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, Nisan ayına göre %9,4 oranında artmıştır.

2022 Mayıs Ayı Şirket Türlerine Göre Şirket Kuruluşları

Şirket Türleri Genel Toplam
Anonim Kollektif Komandit Limited Kooperatif
MART

2022

Sayı 1.451 9.737 173 11.361
Sermaye (TL) 2.005.594.174 5.879.365.450 7.884.959.624
NİSAN 2022 Sayı 1.400 9.351 163 10.914
Sermaye (TL) 1.872.590.554 5.881.286.625 7.753.877.179
MAYIS 2022 Sayı 1.142 1 8.295 118 9.556
Sermaye (TL) 2.374.352.321 100.000.000 6.005.925.050 8.480.277.371
2022 TOPLAM Sayı 6.599 4 1 46.021 719 53.344
Sermaye (TL) 8.940.002.734 351.000.000 10.000 28.589.623.750   37.880.636.484

Mayıs 2022’de şirket ve kooperatiflerin 3.210’u ticaret, 1.420’si imalat ve 1.025’i inşaat sektöründe kurulmuştur. 656 gerçek kişi ticari işletmesi ise ticaret sektöründe kuruldu.

 • Mayıs 2022’de şirket ve kooperatiflerin 3.210’u ticaret, 1.420’si imalat ve 1.025’i inşaat sektöründe kurulmuştur. Mayıs 2022’de kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin; 656’sı toptan ve perakende ticaret motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 323’ü inşaat, 186’sı imalat sektöründedir.
 • Bu ay kapanan şirket ve kooperatiflerin; 708’i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 278’i inşaat 264’ü imalat sektöründedir.
 • Bu ay kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 515’i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 171’i inşaat, 133’ü imalat sektöründedir.

Mayıs 2022’de kurulan 118 Kooperatifin 63’ü Konut Yapı Kooperatifidir.

 • Mayıs 2022’de kurulan 118 Kooperatifin 63’ü Konut Yapı Kooperatifi, 15’i İşletme Kooperatifi, 13’ü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, olarak kurulmuştur.

Mayıs 2022’de 1.614 adet yabancı ortak sermayeli şirket kuruldu.

 • Mayıs 2022’de kurulan 1.614 yabancı ortak sermayeli şirketin 899’u Türkiye, 116’sı Rusya Federasyonu, 99’u İran ortaklı olarak kurulmuştur.
 • Kurulan 1.614 yabancı ortak sermayeli şirketin 139’u anonim, 1.475’i limited şirkettir. 2022 yılında kurulan şirketlerin 1.086’sı Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 427’si Gayrimenkul acenteleri ve 368’i İşletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri sektöründe kurulmuştur.
 • Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin % 79,6’sı yabancı sermayeli ortak payını oluşturmaktadır.
Anonim Limited Genel Toplam
MART 2022 Sayı 165 1.577 1.742
Ortak Olunan Şirketlerin Toplam Sermayesi (TL) 345.464.400 889.328.000 1.234.792.400
Ortak Olunan Şirketlerdeki Yabancı Ortak Sermaye Toplamı (TL) 176.838.222 704.499.600 881.337.822
Yabancı Ortak Sermaye Oranı (%) 51,2 79,2 71,4
NİSAN 2022 Sayı 142 1.508 1.650
Ortak Olunan Şirketlerin Toplam Sermayesi  (TL) 97.230.000 951.356.000 1.048.586.000
Ortak Olunan Şirketlerdeki Yabancı Ortak Sermaye Toplamı  (TL) 70.434.750 748.804.950 819.239.700
Yabancı Ortak Sermaye Oranı (%) 72,4 78,7 78,1
MAYIS 2022 Sayı 139 1.475 1.614
Ortak Olunan Şirketlerin Toplam Sermayesi  (TL) 246.987.450 1.050.746.000 1.297.733.450
Ortak Olunan Şirketlerdeki Yabancı Ortak Sermaye Toplamı  (TL) 207.429.153 874.220.625 1.081.649.778
Yabancı Ortak Sermaye Oranı (%) 84,0 83,2 83,4
TOPLAM Sayı 690 6.910 7.600
Ortak Olunan Şirketlerin Toplam Sermayesi  (TL) 961.953.752 4.110.852.000 5.072.805.752
Ortak Olunan Şirketlerdeki Yabancı Ortak Sermaye Toplamı  (TL) 647.657.446 3.388.936.125 4.036.593.571
Yabancı Ortak Sermaye Oranı (%) 67,3 82,4 79,6

Kaynak: TOBB

 

Devamı: Kurulan Kapanan Şirket İstatistikleri – Mayıs 2022 Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas