• +905335410514
 • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Kurulan Kapanan Şirket İstatistikleri – Nisan 2022

Kurulan Kapanan Şirket İstatistikleri – Nisan 2022

Kurulan Kapanan Şirket İstatistikleri – Nisan 2022

2022’nin ilk 4 ayında kurulan şirket sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre %6,3 arttı.

 • 2022’nin ilk 4 ayında, 2021’in ilk 4 ayına göre kurulan şirket sayısı %6,3 kurulan kooperatif sayısı %11,1 artmış olup, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı %18,5 azalmıştır.
 • 2022’nin ilk 4 ayında, 2021’in ilk 4 ayına göre kapanan şirket sayısı %45,7 kapanan kooperatif sayısı %94,7 artmış olup, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında %6,3 azalış olmuştur.

Kurulan şirket sayısında geçen yılın aynı ayına göre %25,5 artış oldu.

 • Nisan 2022’de, Nisan 2021’ye göre kurulan şirket sayısı %25,5 kurulan kooperatif sayısı %14,8 artmış olup kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı %14,0 azalmıştır.
 • Nisan 2022’de, kapanan şirket sayısı 2021 yılının aynı ayına göre %125,9 kapanan kooperatif sayısı %5,0 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı %31,9 artmıştır.

Nisan 2022’de kurulan kooperatiflerin sayısında bir önceki aya göre %5,8 azalış oldu.

 • Bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı %3,9 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı %16,0 kurulan kooperatif sayısı %5,8 azalmıştır.
 • Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısında %59,0 artış olup kapanan kooperatif sayısında %1,6 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında %23,3 azalış gerçekleşmiştir.

2022 Nisan Ayı Genel Görünümü

İLAN
TÜRÜ
ŞİRKET
TÜRÜ
NİSAN 2022 MART

 2022

Bir Önceki Aya Göre Değişim     (%) NİSAN 2021 Bir Önceki Yılın Aynı Ayına Göre Değişim (%) OCAK- NİSAN

(4 Aylık)

2021 2022 Değişim

(%)

Kurulan* Şirket 10.751 11.188 -3,9 8.565 25,5 40.629 43.187 6,3
Kooperatif 163 173 -5,8 142 14,8 541 601 11,1
Ger.Kişi Tic.İşl. 1.950 2.320 -16,0 2.268 -14,0 10.577 8.622 -18,5
Tasfiye Şirket 1.594 1.834 -13,1 1.277 24,8 5.897 7.280 23,5
Kooperatif 60 73 -17,8 42 42,9 102 290 184,3
Kapanan** Şirket 2.162 1.360 59,0 957 125,9 3.651 5.321 45,7
Kooperatif 63 64 -1,6 60 5,0 114 222 94,7
Ger.Kişi Tic.İşl. 1.593 2.078 -23,3 1.208 31,9 8.824 8.271 -6,3

* Kurulan gerçek kişi ticari işletmesi sayısı adi ortaklıkları da içermektedir.

* * Kapanan gerçek kişi ticari işletmesi sayısı, yapılan tebligatlarla ticari faaliyeti bulunmadığı tespit edilen gerçek kişi ticari işletmesinin kayıtlarının ilgili Ticaret Sicil Müdürlükleri tarafından Ticaret Sicil Yönetmeliğinin 51. maddesine istinaden re’sen silinen işletmelerini  kapsamamaktadır. 2022 yılı Nisan ayında 3.073, Ocak-Nisan döneminde 7.933 gerçek kişi ticari işletmesi re’sen kapatılmıştır.

Nisan 2022’de Bayburt’ta şirket kuruluşu gerçekleşmemiştir.

 • Nisan 2022’de kurulan toplam 10.914 şirket ve kooperatifin %85,7’si limited şirket, %12,8’i anonim şirket, %1,5’i ise kooperatiftir. Şirket ve kooperatiflerin %40,8’i İstanbul, %9,7’si Ankara, %6,1’i İzmir’de kurulmuştur.
 • Bu ay Bayburt’ta şirket kuruluşu gerçekleşmemiştir.

Nisan 2022’de kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, bir önceki aya göre %1,7 oranında azaldı.

 • 2022 yılında toplam 43.788 şirket ve kooperatif kurulmuştur. Bu dönemde kurulan toplam 37.726 limited şirket, toplam sermayenin %76,8’ini, 5.457 anonim şirket ise %22,3’ünü oluşturmaktadır. Nisan ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, Mart ayına göre %1,7 oranında azalmıştır.

2022 Nisan Ayı Şirket Türlerine Göre Şirket Kuruluşları

Şirket Türleri Genel Toplam
Anonim Kollektif Komandit Limited Kooperatif
ŞUBAT 2022 Sayı 1.281 1 8.566 139 9.987
Sermaye (TL) 1.646.507.156 500.000 5.003.996.625 6.651.003.781
MART

2022

Sayı 1.451 9.737 173 11.361
Sermaye (TL) 2.005.594.174 5.879.365.450 7.884.959.624
NİSAN 2022 Sayı 1.400 9.351 163 10.914
Sermaye (TL) 1.872.590.554 5.881.286.625 7.753.877.179
2022 TOPLAM Sayı 5.457 3 1 37.726 601 43.788
Sermaye (TL) 6.565.650.413 251.000.000 10.000 22.583.698.700   29.400.359.113

Nisan 2022’de şirket ve kooperatiflerin 3.705’i ticaret, 1.613’ü imalat ve 1.116’sı inşaat sektöründe kurulmuştur. 759 gerçek kişi ticari işletmesi ise ticaret sektöründe kuruldu.

 • Nisan 2022’de şirket ve kooperatiflerin 3.705’i ticaret, 1.613’ü imalat ve 1.116’sı inşaat sektöründe kurulmuştur. Nisan 2022’de kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin; 759’u toptan ve perakende ticaret motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 444’ü inşaat, 250’si imalat sektöründedir.
 • Bu ay kapanan şirket ve kooperatiflerin; 737’si toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 306’sı inşaat 286’sı imalat sektöründedir.
 • Bu ay kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 721’i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 235’i inşaat, 176’sı imalat sektöründedir.

Nisan 2022’de kurulan 163 Kooperatifin 79’u Konut Yapı Kooperatifidir.

 • Nisan 2022’de kurulan 163 Kooperatifin 79’u Konut Yapı Kooperatifi 34’ü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, 27’si İşletme Kooperatifi olarak kurulmuştur.

Nisan 2022’de 1.650 adet yabancı ortak sermayeli şirket kuruldu.

 • Nisan 2022’de kurulan 1.650 yabancı ortak sermayeli şirketin 860’ı Türkiye, 136’sı Rusya Federasyonu, 120’si İran ortaklı olarak kurulmuştur.
 • Kurulan 1.650 yabancı ortak sermayeli şirketin 142’si anonim, 1.508’i limited şirkettir. 2022 yılında kurulan şirketlerin 862’si Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 346’sı Gayrimenkul acenteleri ve 296’sı İşletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri sektöründe kurulmuştur.
 • Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin %78,3’i yabancı sermayeli ortak payını oluşturmaktadır.
Anonim Limited Genel Toplam
ŞUBAT

2022

Sayı 135 1.100 1.235
Ortak Olunan Şirketlerin Toplam Sermayesi (TL) 185.465.145 574.764.500 760.229.645
Ortak Olunan Şirketlerdeki Yabancı Ortak Sermaye Toplamı (TL) 146.172.399 536.789.250 682.961.649
Yabancı Ortak Sermaye Oranı (%) 78,8 93,4 89,8
MART 2022 Sayı 165 1.577 1.742
Ortak Olunan Şirketlerin Toplam Sermayesi  (TL) 345.464.400 889.328.000 1.234.792.400
Ortak Olunan Şirketlerdeki Yabancı Ortak Sermaye Toplamı  (TL) 176.838.222 704.499.600 881.337.822
Yabancı Ortak Sermaye Oranı (%) 51,2 79,2 71,4
NİSAN 2022 Sayı 142 1.508 1.650
Ortak Olunan Şirketlerin Toplam Sermayesi  (TL) 97.230.000 951.356.000 1.048.586.000
Ortak Olunan Şirketlerdeki Yabancı Ortak Sermaye Toplamı  (TL) 70.434.750 748.804.950 819.239.700
Yabancı Ortak Sermaye Oranı (%) 72,4 78,7 78,1
TOPLAM Sayı 551 5.435 5.986
Ortak Olunan Şirketlerin Toplam Sermayesi  (TL) 714.966.302 3.060.106.000 3.775.072.302
Ortak Olunan Şirketlerdeki Yabancı Ortak Sermaye Toplamı  (TL) 440.228.293 2.514.715.500 2.954.943.793
Yabancı Ortak Sermaye Oranı (%) 61,6 82,2 78,3

Not: Yıllık olarak kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin,  sermaye uyruklarının illere ve faaliyet alanlarına göre dağılımlarının görüleceği tablolar hazırlanmıştır. İlgili tablolara http://www.tobb.org.tr/resmi-istatistik bağlantısından ulaşabilirsiniz.

Kaynak: TOBB

Devamı: Kurulan Kapanan Şirket İstatistikleri – Nisan 2022 Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas