• +905335410514
 • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Kurulan-Kapanan Şirket İstatistikleri – Temmuz 2023

Kurulan-Kapanan Şirket İstatistikleri – Temmuz 2023

Kurulan-Kapanan Şirket İstatistikleri – Temmuz 2023

2023’ün ilk 7 ayında kurulan şirket sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre %1,8 azaldı.

 • 2023’ün ilk 7 ayında, 2022’in ilk 7 ayına göre kurulan şirket sayısı %1,8 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı %16,4 oranında azalmış olup kurulan kooperatif sayısı %71,5 artmıştır.
 • 2023’ün ilk 7 ayında, 2022’in ilk 7 ayına göre kapanan şirket sayısı %0,1 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında %23,8 oranında artmış olup kapanan kooperatif sayısında %3,9 azalış olmuştur.

Kurulan şirket sayısında geçen yılın aynı ayına göre %11,7 artış oldu.

 • Temmuz 2023’te, Temmuz 2022’ye göre kurulan şirket sayısı %11,7 kurulan kooperatif sayısı %133,1 oranında artmış olup kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı %19,7 azalmıştır.
 • Temmuz 2023’te, kapanan şirket sayısı 2022 yılının aynı ayına göre %30,3 kapanan kooperatif sayısı %17,1 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında %86,5 artış olmuştur.

Temmuz 2023’te kurulan kooperatiflerin sayısında bir önceki aya göre %24,2 artış oldu.

 • Bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı %1,1 oranında azalmış olup kurulan kooperatif sayısı %24,2 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı %1,6 artmıştır.
 • Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısı %10,7 kapanan kooperatif sayısı %25,4 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında %4,8 artış gerçekleşmiştir.

2023 Temmuz Ayı Genel Görünümü

İLAN
TÜRÜ
ŞİRKET
TÜRÜ
TEMMUZ 2023 HAZİRAN

 2023

Bir Önceki Aya Göre Değişim     (%) TEMMUZ 2022 Bir Önceki Yılın Aynı Ayına Göre Değişim (%) OCAK- TEMMUZ

  (7 Aylık)

2022 2023 Değişim       (%)
Kurulan* Şirket 9.326 9.429 -1,1 8.346 11,7 74.367 73.001 -1,8
Kooperatif 282 227 24,2 121 133,1 1.006 1.725 71,5
Ger.Kişi Tic.İşl. 1.281 1.261 1,6 1.596 -19,7 14.275 11.932 -16,4
Tasfiye Şirket 2.624 2.339 12,2 1.308 100,6 11.599 14.529 25,3
Kooperatif 152 110 38,2 135 12,6 606 522 -13,9
Kapanan** Şirket 2.067 1.867 10,7 1.586 30,3 11.547 11.559 0,1
Kooperatif 89 71 25,4 76 17,1 467 449 -3,9
Ger.Kişi Tic.İşl. 2.546 2.430 4,8 1.365 86,5 12.682 15.697 23,8

* Kurulan gerçek kişi ticari işletmesi sayısı adi ortaklıkları da içermektedir.

* Kapanan gerçek kişi ticari işletmesi sayısı, yapılan tebligatlarla ticari faaliyeti bulunmadığı tespit edilen gerçek kişi ticari işletmesinin kayıtlarının ilgili Ticaret Sicil Müdürlükleri tarafından Ticaret Sicil Yönetmeliğinin 51. maddesine istinaden re’sen silinen işletmelerini  kapsamamaktadır. Temmuz  2023’de 133 gerçek kişi ticari işletmesi re’sen kapatılmıştır. Ocak-Temmuz döneminde 4.156 gerçek kişi ticari işletmesi re’sen kapatılmıştır.

* * Tasfiye süresi, 4/11/2021 tarihli ve 7341 sayılı Kanun ile altı aydan üç aya düşmüştür. Kapanan ve tasfiye edilen şirket sayılarındaki artışlar bu kanun değişikliğinden kaynaklanmaktadır.

Temmuz 2023’te Bayburt ve Ardahan’da şirket kuruluşu gerçekleşmemiştir.

 • Temmuz 2023’te kurulan toplam 9.608 şirket ve kooperatifin %85,2’si limited şirket, %11,8’i anonim şirket, %2,9’u ise kooperatiftir. Şirket ve kooperatiflerin %36,7’si İstanbul, %11,2’si Ankara, %6,5’i İzmir’de kurulmuştur.
 • Bu ay Bayburt ve Ardahan’da şirket kuruluşu gerçekleşmemiştir.

Temmuz 2023’te kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, bir önceki aya göre  %28,1 oranında arttı.

 • 2023 yılında toplam 74.726 şirket ve kooperatif kurulmuştur. Bu dönemde kurulan toplam 64.270 limited şirket, toplam sermayenin %74,3’ünü, 8.721 anonim şirket ise %25,7’sini oluşturmaktadır. Temmuz ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, Haziran ayına göre %28,1 oranında artmıştır.

2023 Temmuz Ayı Şirket Türlerine Göre Şirket Kuruluşları

Şirket Türleri Genel Toplam
Anonim Kollektif Komandit Limited Kooperatif
MAYIS

 2023

Sayı 1.189 3 8.848 296 10.336
Sermaye (TL) 2.668.962.383 270.000 11.510.545.651 14.179.778.034
HAZİRAN 2023 Sayı 1.026 8.403 227 9.656
Sermaye (TL) 2.821.865.335 10.523.837.250 13.345.702.585
TEMMUZ 2023 Sayı 1.137 1 8.188 282 9.608
Sermaye (TL) 5.424.057.900 50.000 11.677.558.600 17.101.666.500
2023 TOPLAM Sayı 8.721 10   64.270 1.725 74.726
Sermaye (TL) 26.416.633.768 2.410.000   76.349.490.326   102.768.534.094

Temmuz 2023’te şirket ve kooperatiflerin 3.181’i ticaret, 1.381’i inşaat ve 1.347’si imalat sektöründe kurulmuştur. 469 gerçek kişi ticari işletmesi ise inşaat sektöründe kuruldu.

 • Temmuz 2023’te şirket ve kooperatiflerin 3.181’i ticaret, 1.381’i inşaat ve 1.347’si imalat sektöründe kurulmuştur. Temmuz 2023’de kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin; 469’u inşaat, 429’u toptan ve perakende ticaret motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 117’si imalat sektöründedir.
 • Bu ay kapanan şirket ve kooperatiflerin; 717’si toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 284’ü imalat, 251’i inşaat sektöründedir.
 • Bu ay kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 1.150’si toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 395’i inşaat,  264’ü imalat sektöründedir.

Temmuz 2023’te kurulan 282 Kooperatifin 197’si Konut Yapı Kooperatifidir.

 • Temmuz 2023’te kurulan 282 Kooperatifin 197’si Konut Yapı Kooperatifi 48’i İşletme Kooperatifi, 11’i Tarımsal Kalkınma Kooperatifi olarak kurulmuştur.

 Temmuz 2023’te 975 adet yabancı ortak sermayeli şirket kuruldu.

 • Temmuz 2023’te kurulan 975 yabancı ortak sermayeli şirketin 585’i Türkiye, 54’ü İran, 36’sı Rusya Federasyonu ortaklı olarak kurulmuştur.
 • Kurulan 975 yabancı ortak sermayeli şirketin 104’ü anonim, 871’i limited şirkettir. 2023 yılında kurulan şirketlerin 1.023’ü Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 349’u İkamet amaçlı olan veya ikamet amaçlı olmayan binaların inşaatı ve 348’i Gayrimenkul acenteleri faaliyetleri sektöründe kurulmuştur.
 • Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin %67,1’ini yabancı sermayeli ortak payını oluşturmaktadır.
Anonim Limited Genel Toplam
MAYIS 2023

 

Sayı 123 838 961
Ortak Olunan Şirketlerin Toplam Sermayesi  (TL) 240.768.834 670.855.000 911.623.834
Ortak Olunan Şirketlerdeki Yabancı Ortak Sermaye Toplamı  (TL) 194.305.376 560.121.825 754.427.201
Yabancı Ortak Sermaye Oranı (%) 80,7 83,5 82,8
HAZİRAN 2023 Sayı 103 847 950
Ortak Olunan Şirketlerin Toplam Sermayesi  (TL) 770.332.000 892.428.325 1.662.760.325
Ortak Olunan Şirketlerdeki Yabancı Ortak Sermaye Toplamı  (TL) 722.270.872 786.428.200 1.508.699.072
Yabancı Ortak Sermaye Oranı (%) 93,8 88,1 90,7
TEMMUZ 2023 Sayı 104 871 975
Ortak Olunan Şirketlerin Toplam Sermayesi  (TL) 1.904.185.356 1.154.970.000 3.059.155.356
Ortak Olunan Şirketlerdeki Yabancı Ortak Sermaye Toplamı  (TL) 67.187.447 900.316.975 967.504.422
Yabancı Ortak Sermaye Oranı (%) 3,5 78,0 31,6
  Sayı 821 6.827 7.648
TOPLAM Ortak Olunan Şirketlerin Toplam Sermayesi  (TL) 3.680.201.938 6.432.379.400 10.112.581.338
  Ortak Olunan Şirketlerdeki Yabancı Ortak Sermaye Toplamı  (TL) 1.599.679.924 5.186.683.500 6.786.363.424
  Yabancı Ortak Sermaye Oranı (%) 43,5 80,6 67,1

Not: Yıllık olarak kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin,  sermaye uyruklarının illere ve faaliyet alanlarına göre dağılımlarının görüleceği tablolar hazırlanmıştır. İlgili tablolara http://www.tobb.org.tr/resmi-istatistik bağlantısından ulaşabilirsiniz.

 Kaynak: TOBB

Devamı: Kurulan-Kapanan Şirket İstatistikleri – Temmuz 2023 Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas