• +905335410514
 • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Kurulan ve Kapanan Şirketler – Eylül 2023

Kurulan ve Kapanan Şirketler – Eylül 2023

Kurulan ve Kapanan Şirketler – Eylül 2023

2023’ün ilk 9 ayında kurulan şirket sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre %5,1 azaldı.

 • 2023’ün ilk 9 ayında, 2022’in ilk 9 ayına göre kurulan şirket sayısı %5,1 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı %23 oranında azalmış olup kurulan kooperatif sayısı %73,3 artmıştır.
 • 2023’ün ilk 9 ayında, 2022’in ilk 9 ayına göre kapanan şirket sayısı %0,1 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında %18 kapanan kooperatif sayısında %0,5 artış olmuştur.

Kurulan şirket sayısında geçen yılın aynı ayına göre %15,7 azalış oldu.

 • Eylül 2023’te, Eylül 2022’ye göre kurulan şirket sayısı %15,7 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı %45 oranında azalmış olup kurulan kooperatif sayısı %76,1 artmıştır.
 • Eylül 2023’te, kapanan şirket sayısı 2022 yılının aynı ayına göre %0,7 kapanan kooperatif sayısı %21,5 artmış olup kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında %13 azalış olmuştur.

Eylül 2023’te kurulan şirket sayısında bir önceki aya göre %4,5 artış oldu.

 • Bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı %4,5 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı %8,1 oranında artmış olup kurulan kooperatif sayısı %13,8 azalmıştır.
 • Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısı %17 kapanan kooperatif sayısı %28 oranında artmış olup kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında %12,9 azalış gerçekleşmiştir.

2023 Eylül Ayı Genel Görünümü

İLAN
TÜRÜ
ŞİRKET
TÜRÜ
EYLÜL 2023 AĞUSTOS 2023 Bir Önceki Aya Göre Değişim     (%) EYLÜL 2022 Bir Önceki Yılın Aynı Ayına Göre Değişim (%) OCAK- EYLÜL

  (9 Aylık)

2022 2023 Değişim       (%)
Kurulan* Şirket 10.978 10.503 4,5 13.023 -15,7 99.583 94.482 -5,1
Kooperatif 294 341 -13,8 167 76,1 1.362 2.360 73,3
Ger.Kişi Tic.İşl. 1.435 1.328 8,1 2.609 -45,0 19.087 14.695 -23,0
Tasfiye Şirket 2.829 2.412 17,3 2.081 35,9 15.525 19.770 27,3
Kooperatif 71 82 -13,4 54 31,5 748 675 -9,8
Kapanan** Şirket 2.000 1.709 17,0 1.987 0,7 15.247 15.268 0,1
Kooperatif 96 75 28,0 79 21,5 617 620 0,5
Ger.Kişi Tic.İşl. 1.296 1.488 -12,9 1.489 -13,0 15.669 18.481 18,0

* Kurulan gerçek kişi ticari işletmesi sayısı adi ortaklıkları da içermektedir.

* Kapanan gerçek kişi ticari işletmesi sayısı, yapılan tebligatlarla ticari faaliyeti bulunmadığı tespit edilen gerçek kişi ticari işletmesinin kayıtlarının ilgili Ticaret Sicil Müdürlükleri tarafından Ticaret Sicil Yönetmeliğinin 51. maddesine istinaden re’sen silinen işletmelerini  kapsamamaktadır. Eylül  2023’de 56 gerçek kişi ticari işletmesi re’sen kapatılmıştır. Ocak-Eylül döneminde 6.129 gerçek kişi ticari işletmesi re’sen kapatılmıştır.

* * Tasfiye süresi, 4/11/2021 tarihli ve 7341 sayılı Kanun ile altı aydan üç aya düşmüştür. Kapanan ve tasfiye edilen şirket sayılarındaki artışlar bu kanun değişikliğinden kaynaklanmaktadır.

Eylül 2023’te tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşmiştir.

 • Eylül 2023’te kurulan toplam 11.272 şirket ve kooperatifin %84,8’i limited şirket, %12,5’i anonim şirket, %2,6’sı ise kooperatiftir. Şirket ve kooperatiflerin %37,2’si İstanbul, %10,9’u Ankara, %6,4’ü İzmir’de kurulmuştur.
 • Bu ay tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşmiştir.

Eylül 2023’te kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, bir önceki aya göre %26,4 oranında arttı.

 • 2023 yılında toplam 96.842 şirket ve kooperatif kurulmuştur. Bu dönemde kurulan toplam 83.131 limited şirket, toplam sermayenin %74,1’ini, 11.339 anonim şirket ise %25,8’ini oluşturmaktadır. Eylül ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, Ağustos ayına göre %26,4 oranında artmıştır.

2023 Eylül Ayı Şirket Türlerine Göre Şirket Kuruluşları

  Şirket Türleri Genel Toplam
Anonim Kollektif Komandit Limited Kooperatif
TEMMUZ 2023 Sayı 1.137 1   8.188 282 9.608
Sermaye (TL) 5.424.057.900 50.000   11.677.558.600   17.101.666.500
AĞUSTOS 2023 Sayı 1.205     9.298 341 10.844
Sermaye (TL) 3.711.116.770     13.839.027.005   17.550.143.775
EYLÜL 2023 Sayı 1.413 2   9.563 294 11.272
Sermaye (TL) 6.704.981.500 2.050.000   15.469.476.850   22.176.508.350
2023 TOPLAM Sayı 11.339 12   83.131 2.360 96.842
Sermaye (TL) 36.832.732.038 4.460.000   105.657.994.181   142.495.186.219

Eylül 2023’te şirket ve kooperatiflerin 3.692’si ticaret, 1.635’i inşaat ve 1.505’i imalat sektöründe kurulmuştur. 569 gerçek kişi ticari işletmesi ise inşaat sektöründe kuruldu.

 • Eylül 2023’te şirket ve kooperatiflerin 3.692’si ticaret, 1.635’i inşaat ve 1.505’i imalat sektöründe kurulmuştur. Eylül 2023’te kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin; 569’u inşaat, 430’u toptan ve perakende ticaret motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 115’i imalat sektöründedir.
 • Bu ay kapanan şirket ve kooperatiflerin; 682’si toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 277’si imalat, 258’i inşaat sektöründedir.
 • Bu ay kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 582’si toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 197’si inşaat, 157’si imalat sektöründedir.

Eylül 2023’te kurulan 294 Kooperatifin 211’i Konut Yapı Kooperatifidir.

 • Eylül 2023’te kurulan 294 Kooperatifin 211’i Konut Yapı Kooperatifi 54’ü İşletme Kooperatifi, 8’er adet olmak üzere Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi olarak kurulmuştur.

 Eylül 2023’te 928 adet yabancı ortak sermayeli şirket kuruldu.

 • Eylül 2023’te kurulan 928 yabancı ortak sermayeli şirketin 525’i Türkiye, 59’u İran, 41’i Rusya Federasyonu ortaklı olarak kurulmuştur.
 • Kurulan 928 yabancı ortak sermayeli şirketin 103’ü anonim, 825’i limited şirkettir. 2023 yılında kurulan şirketlerin 1.292’si Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 446’sı İkamet amaçlı olan veya ikamet amaçlı olmayan binaların inşaatı ve 435’i Gayrimenkul acenteleri faaliyetleri sektöründe kurulmuştur.
 • Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin %69,1’ini yabancı sermayeli ortak payını oluşturmaktadır.
  Anonim Limited Genel Toplam
TEMMUZ 2023 Sayı 104 871 975
Ortak Olunan Şirketlerin Toplam Sermayesi  (TL) 1.904.185.356 1.154.970.000 3.059.155.356
Ortak Olunan Şirketlerdeki Yabancı Ortak Sermaye Toplamı  (TL) 67.187.447 900.316.975 967.504.422
Yabancı Ortak Sermaye Oranı (%) 3,5 78,0 31,6
AĞUSTOS 2023 Sayı 105 946 1.051
Ortak Olunan Şirketlerin Toplam Sermayesi  (TL) 658.420.000 1.199.354.000 1.857.774.000
Ortak Olunan Şirketlerdeki Yabancı Ortak Sermaye Toplamı  (TL) 212.578.000 1.078.815.400 1.291.393.400
Yabancı Ortak Sermaye Oranı (%) 32,3 89,9 69,5
EYLÜL 2023 Sayı 103 825 928
Ortak Olunan Şirketlerin Toplam Sermayesi  (TL) 939.116.752 1.316.525.000 2.255.641.752
Ortak Olunan Şirketlerdeki Yabancı Ortak Sermaye Toplamı  (TL) 615.714.246 1.141.953.625 1.757.667.871
Yabancı Ortak Sermaye Oranı (%) 65,6 86,7 77,9
  Sayı 1.029 8.598 9.627
TOPLAM Ortak Olunan Şirketlerin Toplam Sermayesi  (TL) 5.277.738.690 8.948.258.400 14.225.997.090
  Ortak Olunan Şirketlerdeki Yabancı Ortak Sermaye Toplamı  (TL) 2.427.972.170 7.407.452.525 9.835.424.695
  Yabancı Ortak Sermaye Oranı (%) 46,0 82,8 69,1

Not: Yıllık olarak kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin,  sermaye uyruklarının illere ve faaliyet alanlarına göre dağılımlarının görüleceği tablolar hazırlanmıştır. İlgili tablolara http://www.tobb.org.tr/resmi-istatistik bağlantısından ulaşabilirsiniz.

Kaynak: TOBB

 

Devamı: Kurulan ve Kapanan Şirketler – Eylül 2023 Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas