• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

KURUMLAR ARASI VERİ PAYLAŞIMI ÇALIŞTAYI

KURUMLAR ARASI VERİ PAYLAŞIMI ÇALIŞTAYI

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, Gelir İdaresi Başkanlığının faydalanıcı kurum, PwC Türkiye’nin yüklenici firma olduğu ve Avrupa Birliği'nin yaklaşık 1.7 milyon Avro katkı sağladığı “Kayıt Dışı Ekonominin Azaltılması Kapsamında Denetim Kapasitesinin Güçlendirilmesi ve Kurumlar Arası Veri Paylaşımının Artırılmasına Yönelik Teknik Yardım Projesi” kapsamında Gelir İdaresi Başkanlığınca gerçekleştirilen “Kurumlar Arası Veri Paylaşımı” konusunun ele alındığı çalıştay, 18-22 Ağustos 2021 tarihlerinde Bolu’da düzenlenmiştir.

Resim 1 Alt Açıklama : Projenin kurumlar arası veri paylaşımının geliştirilmesine odaklanan ikinci ayağının da başlangıcını ilan eden bu çalıştayın açılış konuşmasını Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Sayın Abdullah KİRAZ yapmış, projenin amacından ve kurumlar arası veri paylaşımının artırılmasının kayıt dışılıkla mücadeledeki öneminden bahsetmiştir.

Resim 2 Alt Açıklama : PwC Şirket Ortağı Sayın Cem ARACI, projenin ikinci bileşenindeki veri paylaşımının artırılması perspektifinin Gelir İdaresi Başkanlığının mevcut ihtiyaçlarına nasıl hizmet edebileceği üzerine bir konuşma gerçekleştirmiştir.

Resim 3 Alt Açıklama : Çalıştayda Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından kullanılan uygulamaların haritalandırılması yapılmış, bu uygulamalar fonksiyonlarına göre sınıflandırılmış ve Gelir İdaresi Başkanlığının dijital kabiliyetlerine dair mevcut durum ortaya konmuştur. Özel sektörden katılımcıların yaptıkları sunumlarla Kurumlar Arası Veri Paylaşımını Destekleyecek Altyapı Çözümleri, Özel Sektör Raporlama ve Veri Paylaşımının İyileştirilmesi, Kamu Mali Yönetiminde Blok Zincir Çözümleri gibi konular da Gelir İdaresi Başkanlığının dikkatine sunulmuştur. Bunlara ek olarak çalıştayda, veri paylaşımı bağlamında Enerji ve Maden, Tarım, Emlak ve İnşaat sektörlerine yönelik de mevcut durum ve ihtiyaçların analizi yapılmıştır.

Resim 4 ve 5 Alt Açıklama : Proje kapsamında “Kurumlar Arası Veri Paylaşımı” alanında yapılacak bundan sonraki çalıştaylarda, Gelir İdaresi Başkanlığının bulut bilişim altyapısının geliştirilmesine yönelik bu çalıştayda ortaya konan mevcut durum baz alınacaktır.

zekeriyademirtas