• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 4105) Resmi Gazete’de Yayımlandı

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 4105) Resmi Gazete’de Yayımlandı

22/6/2021 tarihli ve 31519 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4105 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile;

4105 sayılı “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar ile 2812 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla 2007/13033 sayılı BKK'ya eklenen geçici 6 ncı madde uyarınca 31/7/2020 tarihinden itibaren KDV oranı %1 olarak uygulanan ve son olarak 3931 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile de aynı BKK’ya eklenen geçici 9 uncu madde uyarınca 30/6/2021 tarihine kadar uygulama süresi uzatılmış olan geceleme hizmetlerinde oran indirimi süresi bu defa 31/7/2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

Cumhurbaşkanı Kararına ulaşmak için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

zekeriyademirtas