• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Mali Güç Tevsikine İlişkin Genelge KM-2021/2’ye İlişkin Duyuru (2021/KM-6)

Mali Güç Tevsikine İlişkin Genelge KM-2021/2’ye İlişkin Duyuru (2021/KM-6)

 Mali Güç Tevsiki KM-2021/2 Duyuru (2021/KM-6)

T.C.

Hazine ve Maliye Bakanlığı

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Mali Güç Tevsikine İlişkin Genelge KM-2021/2’ye İlişkin Duyuru (2021/KM-6)

Bilindiği üzere, Resmi Gazete’nin 21.05.2007 tarih ve 26528 sayılı nüshasında yayımlanan Kıymetli Madenler Borsası Aracı Kuruluşlarının Faaliyet Esasları ile Kıymetli Madenler Aracı Kurumlarının Kuruluşu Hakkında Yönetmelik uyarınca kıymetli madenler aracı kurumlarının kuruluş, faaliyet ve pay devri izinleri ile bankalar haricindeki kıymetli madenler aracı kuruluşlarının faaliyet izni ve pay devri başvuru işlemlerinde yeterli mali güce sahip olması gerekmektedir.

Bu çerçevede, kıymetli madenler aracı kurumlarının kuruluş, faaliyet ve pay devri izinleri bankalar haricindeki kıymetli madenler aracı kuruluşlarının faaliyet izni ve pay devri başvuru işlemlerinde mali gücün tevsikine ilişkin usul ve esasların belirlendiği Mali Güç Tevsikine İlişkin Genelge (KM-2021/2) Bakanlığımız internet sitesi (https://www.hmb.gov.tr/) Finansal Piyasalar ve Kambiyo Mevzuatı alanında Kambiyo Mevzuatı bölümünde Genelge alt başlığında ilan edilmiş olup, Mali Güç Tevsikine İlişkin Genelge (KM-2021/1) yürürlükten kaldırılmıştır.

Bu itibarla, kıymetli madenler aracı kurumlarının kuruluş, faaliyet ve pay devri izinleri ile bankalar haricindeki kıymetli madenler aracı kuruluşlarının faaliyet izni ve pay devri başvuru işlemlerinde Yönetmelik’in ilgili hükümleri ve söz konusu Genelge’de yer alan hükümler uygulanacak olup, başvuru sahiplerinin söz konusu Genelge’de yer alan hükümler kapsamında mali güçlerini tevsik edememeleri durumunda Yönetmelik’in ilgili maddelerinde yer alan gerekli mali güce sahip olma şartının sağlanmaması sebebiyle başvurular reddedilecektir.

Bilgi edinilmesi rica olunur.

Devamı: Mali Güç Tevsikine İlişkin Genelge KM-2021/2’ye İlişkin Duyuru (2021/KM-6) Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas