• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Mart 2021 Banka, Çalışan ve Şube Bilgileri

Mart 2021 Banka, Çalışan ve Şube Bilgileri

Türkiye’de Bankacılık Sistemi

Banka, Çalışan ve Şube Bilgileri [1]

Mart 2021

Banka Sayısı

Bankacılık sisteminde 54 banka faaliyet göstermektedir. Mevduat bankaları 34, kalkınma ve yatırım bankaları 14, katılım bankaları 6 tanedir.

Çalışan Sayısı

Çalışan sayısı, Mart 2021 itibariyle mevduat bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarında 185.981 kişi olmuştur.

Çalışan Sayısı

Mart 2020 Aralık 2020 Mart 2021
Mevduat bankaları 182.994 181.489 180.889
Kalkınma ve yatırım bankaları 5.170 5.124 5.092
Toplam 188.164 186.613 185.981

Çalışan sayısı bir önceki çeyreğe göre 632 kişi, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise 2.183 kişi (yüzde 1,2 oranında) azalmıştır.

Cinsiyet ve Eğitim Durumuna Göre Çalışan Sayısı

Bankacılık sektöründe kadın çalışan oranı yüzde 50,4, erkek çalışan oranı ise yüzde 49,6’dır.

2021 Mart ayı itibariyle, çalışanların yüzde 78’i yükseköğretim kurumları mezunu, yüzde 8’i ise yüksek lisans ve doktora yapmış olanlardan oluşmaktadır. Bu oran orta öğretim için yüzde 13’tür.

Şube Sayısı

Şube sayısı mevduat bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarında 9.924’tür.

Şube Sayısı *

Mart 2020 Aralık 2020 Mart 2021
Mevduat bankaları 10.099 9.879 9.858
Kalkınma ve yatırım bankaları 62 64 66
Toplam 10.161 9.943 9.924

      * K.K.T.C ve yabancı ülkelerdeki şubeler dahil.

     ** Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna Devredilen Bankalar.

Şube sayısı, bir önceki çeyreğe göre 19 adet, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise 237 adet azalmıştır.

Mart 2021 ayında mevduat bankalarında banka başına ortalama şube sayısı 290 olmuştur.

Şube dışı alternatif dağıtım kanallarının gelişmesi, mobil bankacılık hizmetlerine olan talebin artması ve bazı hizmetlerin destek hizmeti kuruluşlarından temin edilmesi; şube ve çalışan sayısını etkilemektedir.

100.000 Kişiye Düşen Çalışan ve Şube*

Mart 2021 ayı itibarıyla, 100.000 kişiye düşen çalışan sayısı 221 olmuştur. 100.000 kişiye düşen şube sayısı ise 12’dir.

*: Hesaplamalarda 2020 yıl sonu nüfus verisi kullanılmıştır.

[1] -Şube ve çalışan sayıları, mevduat bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarını kapsamaktadır.

Kaynak: TBB

Devamı: Mart 2021 Banka, Çalışan ve Şube Bilgileri Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas