• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Mart 2021 Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri

Mart 2021 Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri

Mart 2021 Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri

Değerlendirmeler

Mart 2021 dönemine ait Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri Tablosu değerlendirildiğinde; Şubat 2021 verilerine göre varlıklar 2.382 milyon ABD doları azalırken, yükümlülükler 33 milyon ABD doları azalmıştır. Net Döviz Pozisyonu Açığı ise 157.545 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiş ve Şubat 2021 dönemine göre 2.349 milyon ABD doları artmıştır

Mart 2021 dönemi varlık dağılımı incelendiğinde; bir önceki aya göre yurt içi bankalardaki mevduat 4.355 milyon ABD doları azalırken, ihracat alacakları ve yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları sırasıyla 1.885 milyon ABD doları ve 155 milyon ABD doları artmış ve sonuç olarak varlıklar 2.382 milyon ABD doları azalmıştır. Yükümlülük dağılımında ise; bir önceki aya göre yurt içinden sağlanan nakdi krediler ve yurt dışından sağlanan nakdi krediler sırasıyla 2.093 milyon ABD doları ve 1.492 milyon ABD doları azalırken, ithalat borçları 3.552 milyon ABD doları artmış ve bunlara bağlı olarak yükümlülükler 33 milyon ABD doları azalmıştır

Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında; Mart 2021 döneminde yurt içinden sağlanan kısa vadeli krediler Şubat 2021 dönemine göre 19 milyon ABD doları azalırken, uzun vadeli olanlar 2.074 milyon ABD doları azalmıştır. Yurt dışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar 2.786 milyon ABD doları artarken, uzun vadeli krediler 726 milyon ABD doları azalmıştır.

Mart 2021 döneminde kısa vadeli varlıklar 119.110 milyon ABD doları iken, kısa vadeli yükümlülükler 98.543 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Kısa Vadeli Net Döviz Pozisyonu Fazlası ise 20.567 milyon ABD doları olarak gerçekleşerek Şubat 2021 dönemine göre 5.304 milyon ABD doları azalmıştır. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 33 düzeyindedir.

Açıklamalar:

Merkez Bankasının oluşturduğu bu tablo; Türkiye’de finansal kesim dışında faaliyet gösteren firmaların yurt içi finansal kesim ve yurt dışındaki yerleşiklerle olan işlemlerinden doğan kayıtlarına, döviz varlık ve yükümlülüklerine ve taşıdıkları kur riskine ilişkin göstergeler sağlar.

Grafikli Mart 2021 Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri

Kaynak: TCMB

 

Devamı: Mart 2021 Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas