• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Mart 2021 Kredi Gruplamaları Raporu

Mart 2021 Kredi Gruplamaları Raporu

Mart 2021 Kredi Gruplamaları Raporu

Bu rapor, mevduat bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarının üç aylık kesinleşmiş, bağımsız denetimden geçmiş ve kamuoyuna yayımlanan verileri baz alınarak hazırlanmıştır.

Raporun amacı, Kredi Gruplamaları hakkında bilgi vermektir.

Türkiye Bankalar Birliği, bu çalışmada yer alan bilgilerin yanlışsız olması için gerekli özeni göstermiş olmakla birlikte, bu konuda herhangi bir sorumluluk üstlenmez.

Mart 2021 verileri henüz ulaşmayan ve bankacılık sektörü aktifleri içindeki payı yüzde 0,01 olan bir bankanın Aralık 2020 verileri kullanılmıştır.

Temel Bulgular -1

Mart 2021 itibarıyla,

» Canlı kredileri oluşturan I. Grupta ve II. Grupta izlenen kredi miktarı 3.627 milyar TL olmuştur. Canlı kredilerin toplam içindeki payı yüzde 95 düzeyindedir.

» I. Gruptaki krediler toplam kredilerin yüzde 85’idir.

» II. Grupta izlenen, yakın izlemedeki kredi miktarı 399 milyar TL olmuştur.

» II. Grupta izlenen kredilerin toplam kredilere oranı yüzde 10 olmuştur.

» Tahsili gecikmiş alacak olarak III., IV. ve V. Gruplarda sınıflandırılan, tahsil imkanı sınırlı, tahsili şüpheli ve zarar niteliğindeki krediler ise 138 milyar TL olmuştur.

Temel Bulgular – 2

» Tahsili gecikmiş alacakların yüzde 76’sı oranında özel karşılık ayrılmıştır.

» Genel karşılık olarak ayrılan tutar ise 83 milyar TL’dir.

» Genel karşılıkların II. Grupta sınıflandırılan kredilere oranı yüzde 21 ’dir.

» Yeniden yapılandırılan ya da yeni bir itfa planına bağlanan kredilerin toplamı 216 milyar TL’dir. Bunun yüzde 92’si yakın izlemedeki kredilerden oluşmaktadır.

» Yeniden yapılandırılan ya da yeni bir itfa planına bağlanan kredilerin toplam kredilere oranı yüzde 5,7’dir.

Mart 2021 Kredi Gruplamaları Raporu Tamamı

Kaynak: Türkiye Bankalar Birliği

Devamı: Mart 2021 Kredi Gruplamaları Raporu Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas