• +905335410514
 • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Mart 2021 Kredilerin Sektörel Dağılımı

Mart 2021 Kredilerin Sektörel Dağılımı

Mart 2021 Kredilerin Sektörel Dağılımı

NAKDİ KREDİLERİN DAĞILIMI

Mart 2021 itibarıyla,

 • Kredilerin yüzde 76 ’sı ticari yüzde 24 ’ü ise bireysel kredilerdir
 • Kredilerin yüzde 52’si büyük ölçekli işletmelere , yüzde 24’ü KOBİ’lere kullandırılmıştır.

TİCARİ KREDİLER

Mart 2021 itibarıyla,

 • İmalat sanayine 797 milyar TL kredi kullandırılırken, bu kredilerin toplam krediler içindeki payı yüzde 20 ’dir
 • İmalat sanayini yüzde 12 pay ile ticaret, yüzde 8 ile inşaat ve yüzde 7 ile enerji sektörleri izlemektedir

BİREYSEL KREDİLER

Mart 2021 itibarıyla,

 • İhtiyaç kredileri 413 milyar TL ile en büyük bireysel kredi kalemidir İhtiyaç kredilerinin toplam krediler içindeki payı yüzde 11 ’dir
 • Konut kredileri toplam kredilerin yüzde 7 ’sini kredi kartları yüzde 6 sını oluşturmaktadır

Tahsili Gecikmiş Alacaklar / Krediler (Mart 2021, yüzde)

 • Ticari krediler 4,3
 • İnşaat 8,6
 • Elektrik gaz ve su 5,5
 • Ticaret 4,9
 • Turizm 4,9
 • Emlak ve komisyon 4,3
 • Tarım ve ormancılık 3,5
 • İmalat Sanayi 3,1
 • Taşıma, depo ve haberleşme 2,5
 • Bireysel krediler 2,3
 • Kredi kartı3,1
 • İhtiyaç 2,6
 • Otomobil 1,1
 • Konut 0,3

Bu çalışma, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yayımlanan veriler baz alınarak hazırlanmıştır Türkiye Bankalar Birliği, bu çalışmada yer alan bilgilerin yanlışsız olması için gerekli özeni göstermiş olmakla birlikte, bu konuda herhangi bir sorumluluk üstlenmez.

Kaynak: Türkiye Bankalar Birliği

Devamı: Mart 2021 Kredilerin Sektörel Dağılımı Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas