• +905335410514
 • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Mart 2021 Ödemeler Dengesi Gelişmeleri

Mart 2021 Ödemeler Dengesi Gelişmeleri

Mart 2021 Ödemeler Dengesi Gelişmeleri

Cari İşlemler Hesabı

 • Cari işlemler açığı, bir önceki yılın Mart ayına göre 2.124 milyon ABD doları azalarak 3.329 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Bunun sonucunda on iki aylık cari işlemler açığı 36.192 milyon ABD doları olmuştur.
 • Bu gelişmede, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 1.396 milyon ABD doları azalarak 2.959 milyon ABD dolarına gerilemesi ve hizmetler dengesi kaynaklı girişlerin 374 milyon ABD doları artarak 767 milyon ABD dolarına yükselmesi etkili olmuştur.
 • Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise, bir önceki yılın Mart ayında 1.643 milyon ABD doları açık vermişken, bu ayda 319 milyon ABD doları açık vermiştir.
 • Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 228 milyon ABD doları tutarında artarak 742 milyon ABD doları olmuştur.
 • Birincil gelir dengesinden kaynaklanan net çıkışlar, 27 milyon ABD doları azalarak 1.184 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir.
 • Bir önceki yılın Mart ayında 280 milyon ABD doları net çıkış kaydeden ikincil gelir dengesi kalemi, bu ayda 47 milyon ABD doları net giriş kaydetmiştir.

Finans Hesabı

 • Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 363 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir.
 • Portföy yatırımları 5.699 milyon ABD doları tutarında net çıkış kaydetmiştir. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 1.033 milyon ABD doları ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında da 915 milyon ABD doları net satış yaptığı görülmektedir.
 • Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak; bankalar 229 milyon ABD doları ve Genel Hükümet 3.649 milyon ABD doları net geri ödeme gerçekleştirmiştir.
 • Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 3.648 milyon ABD doları net artış kaydetmiştir.
 • Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 1.775 milyon ABD doları net artış ve Türk Lirası cinsinden 720 milyon ABD doları net azalış olmak üzere toplam 1.055 milyon ABD doları net artış kaydetmiştir.
 • Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak; bankalar ve diğer sektörler sırasıyla 374 milyon ABD doları ve 202 milyon ABD doları net kullanım, Genel Hükümet ise 136 milyon ABD doları net geri ödeme gerçekleştirmiştir.
 • Resmi rezervlerde bu ayda 6.169 milyon ABD doları net azalış gözlenmiştir.

Açıklamalar:

Ödemeler dengesi, geniş anlamıyla, bir ekonomide yerleşik kişilerin diğer ekonomilerde yerleşik kişiler (yurt dışında yerleşikler) ile belli bir dönem içinde yapmış oldukları ekonomik işlemlerin sistematik kayıtlarını elde etmek üzere hazırlanan istatistiki bir rapordur. Ödemeler Dengesi istatistiklerinin toplanmasına ilişkin uluslararası standartlar, Uluslararası Para Fonunun (IMF) üye ülkelerine yol gösterici olarak hazırladığı Ödemeler Dengesi ve Uluslararası Yatırım Pozisyonu El Kitabı’nda yer almaktadır. Bu doküman, aynı zamanda ödemeler dengesi istatistiklerini ülkeler bazında karşılaştırmaya da olanak tanır.

Türkiye’nin Ödemeler Dengesi İstatistikleri ise, IMF’nin 2009 yılında yayımladığı sözü edilen el kitabı temel alınarak toplanmakta ve her ay düzenli olarak yayınlanmakta.

Kaynak: TCMB

Devamı: Mart 2021 Ödemeler Dengesi Gelişmeleri Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas