• +905335410514
 • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Mayıs 2020 Kurulan-Kapanan Şirket İstatistikleri

Mayıs 2020 Kurulan-Kapanan Şirket İstatistikleri

Mayıs 2020 Kurulan-Kapanan Şirket İstatistikleri

2020 yılı Mayıs ayında kurulan şirketlerin sayısında bir önceki aya göre %22,22 artış oldu.

 • Bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı %22,22 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı %76,35 artmış olup kurulan kooperatif sayısı %36,92 oranında azalmıştır.
 • Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısında %23,32 oranında artış olup kapanan kooperatif sayısı %63,64 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında %18,22 oranında azalış olmuştur.

Kapanan şirket sayısında geçen yılın aynı ayına göre %41,57 azalış oldu.

 • 2020 yılı Mayıs ayında, 2019 yılı Mayıs ayına göre kurulan şirket sayısı %48,46 kurulan kooperatif sayısı %67,97 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı %12,61 oranında azalmıştır.
 • 2020 yılı Mayıs ayında, kapanan şirket sayısı 2019 yılının aynı ayına göre %41,57 kapanan kooperatif sayısında %94,12 oranında azalış olup kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında %14,19 oranında artış olmuştur.

2020 yılının ilk beş ayında kurulan şirket sayısı, 2019 yılının aynı dönemine göre %3,48 oranında azaldı.

 • 2020 yılının ilk beş ayında 2019 yılının aynı dönemine göre kurulan şirket sayısında %3,48 azalış olup kurulan kooperatif sayısında %3,30 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısında %5,12 oranında artış gözlenmiştir.
 • 2020 yılının ilk beş ayında 2019 yılının aynı dönemine göre kapanan şirket sayısında %3,38, kapanan kooperatif sayısında %23,40 oranında azalış olup kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında %13,06 oranında artış gözlenmiştir.

2020 Mayıs Ayı Genel Görünümü

İLAN
TÜRÜ
ŞİRKET
TÜRÜ
MAYIS 2020 NİSAN

 2020

Bir Önceki Aya Göre Değişim     (%) MAYIS 2019 Bir Önceki Yılın Aynı Ayına Göre Değişim (%) OCAK- MAYIS

  (5 Aylık)

2019 2020 Değişim       (%)
Kurulan* Şirket 3.438 2.813 22,22 6.670 -48,46 35.392 34.159 -3,48
Kooperatif 41 65 -36,92 128 -67,97 485 501 3,30
Ger.Kişi Tic.İşl. 1.566 888 76,35 1.792 -12,61 10.356 10.886 5,12
Tasfiye Şirket 612 549 11,48 1.256 -51,27 5.997 5.638 -5,99
Kooperatif 5 4 25,00 85 -94,12 305 158 -48,20
Kapanan** Şirket 513 416 23,32 878 -41,57 4.796 4.634 -3,38
Kooperatif 4 11 -63,64 68 -94,12 376 288 -23,40
Ger.Kişi Tic.İşl. 1.360 1.663 -18,22 1.191 14,19 9.296 10.510 13,06

* Kurulan gerçek kişi ticari işletmesi sayısı adi ortaklıkları da içermektedir.

* * Kapanan gerçek kişi ticari işletmesi sayısı, yapılan tebligatlarla ticari faaliyeti bulunmadığı tespit edilen gerçek kişi ticari işletmesinin kayıtlarının ilgili Ticaret Sicil Müdürlükleri tarafından Ticaret Sicil Yönetmeliğinin 51. maddesine istinaden re’sen silinen işletmelerini  kapsamamaktadır. 2020 yılı Mayıs ayında 127, Ocak-Mayıs döneminde 7.675   gerçek kişi ticari işletmesi re’sen kapatılmıştır.

2020 yılı Mayıs ayında Iğdır’da şirket kuruluşu gerçekleşmemiştir.

 • 2020 yılı Mayıs ayında kurulan toplam 3.479 şirket ve kooperatifin %84,82’si limited şirket, %14,00’ü anonim şirket, %1,18’i ise kooperatiftir. Şirket ve kooperatiflerin %33,00’ü İstanbul, %8,94’ü Ankara, %7,42’si İzmir’de kurulmuştur.
 • Bu ay Iğdır’da şirket kuruluşu gerçekleşmemiştir.

2020 Mayıs ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, bir önceki aya göre %4,26 oranında arttı.

 • 2020 yılında toplam 34.660 şirket ve kooperatif kurulmuştur. Bu dönemde kurulan toplam 29.491 limited şirket, toplam sermayenin %76,11’ini, 4.665 anonim şirket ise %28,89’unu oluşturmaktadır. Mayıs ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, Nisan ayına göre %4,26 oranında artmıştır.

2020 Mayıs Ayı Şirket Türlerine Göre Şirket Kuruluşları

  Şirket Türleri Genel Toplam
Anonim Kollektif Komandit Limited Kooperatif
MART

2020

Sayı 1.070 1   7.205 149 8.425
Sermaye (TL) 908.287.977 30.000   2.559.953.450   3.468.271.427
NİSAN 2020 Sayı 447 1   2.365 65 2.878
Sermaye (TL) 489.468.945 100.000   982.032.500   1.471.601.445
MAYIS 2020 Sayı 487     2.951 41 3.479
Sermaye (TL) 329.292.585     1.204.984.700   1.534.277.285
  Sayı 4.665 3   29.491 501 34.660
    2020 TOPLAM Sermaye (TL) 3.157.412.772 160.000   10.057.293.100   13.214.865.872

2020 Mayıs ayında şirket ve kooperatiflerin 1.318’i ticaret,  593’ü imalat ve 399’u inşaat sektöründe kurulmuştur.  658 gerçek kişi ticari işletmesi ise ticaret sektöründe kuruldu.

 • 2020 Mayıs ayında şirket ve kooperatiflerin 1.318’i ticaret, 593’ü imalat ve 399’u inşaat sektöründe kurulmuştur.  2020 Mayıs ayında kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin; 658’i toptan ve perakende ticaret motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 323’ü inşaat, 192’si imalat sektöründedir.
 • Bu ay kapanan şirket ve kooperatiflerin; 188’i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 73’ü inşaat, 56’sı imalat sektöründedir.
 • Bu ay kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 542’si toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 181’i ulaştırma ve depolama,  156’sı imalat sektöründedir.

2020 Mayıs ayında kurulan 41 Kooperatifin 19’u Konut Yapı Kooperatifidir.

 • 2020 Mayıs ayında kurulan 41 Kooperatifin 19’u Konut Yapı Kooperatifi, 8’er adet olmak üzere Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve İşletme Kooperatifi 3’ü Turizm Geliştirme Kooperatifi olarak kurulmuştur.

 2020 yılı Mayıs ayında 222 adet yabancı ortak sermayeli şirket kuruldu.

 • 2020 yılı Mayıs ayında kurulan 222 yabancı ortak sermayeli şirketin 140’ı Türkiye, 15’i İran, 8’i Almanya ortaklı olarak kurulmuştur.
 • Kurulan 222 yabancı ortak sermayeli şirketin 20’si anonim, 202’si limited şirkettir. 2020 yılında kurulan şirketlerin 419’u Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 187’si Gayrimenkul acenteleri ve 167’si İşletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri sektöründe kurulmuştur.
 • Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin % 77,41’ini yabancı sermayeli ortak payını oluşturmaktadır.
  Anonim Limited Genel Toplam
MART 2020 Sayı 97 845 942
Ortak Olunan Şirketlerin Toplam Sermayesi (TL) 55.991.491 367.773.000 423.764.491
Ortak Olunan Şirketlerdeki Yabancı Ortak Sermaye Toplamı (TL) 20.117.129 290.413.050 310.530.179
Yabancı Ortak Sermaye Oranı (%) 35,93 78,97 73,28
NİSAN 2020 Sayı 26 170 196
Ortak Olunan Şirketlerin Toplam Sermayesi  (TL) 224.993.871 79.460.000 304.453.871
Ortak Olunan Şirketlerdeki Yabancı Ortak Sermaye Toplamı  (TL) 172.505.126 72.145.500 244.650.626
Yabancı Ortak Sermaye Oranı (%) 76,67 90,79 80,36
MAYIS 2020 Sayı 20 202 222
Ortak Olunan Şirketlerin Toplam Sermayesi  (TL) 13.847.258 71.595.000 85.442.258
Ortak Olunan Şirketlerdeki Yabancı Ortak Sermaye Toplamı  (TL) 8.370.116 61.478.800 69.848.916
Yabancı Ortak Sermaye Oranı (%) 60,45 85,87 81,75
TOPLAM 2020 Sayı 343 3.235 3.578
Ortak Olunan Şirketlerin Toplam Sermayesi  (TL) 355.694.621 1.151.086.200 1.506.780.821
Ortak Olunan Şirketlerdeki Yabancı Ortak Sermaye Toplamı  (TL) 240.468.034 925.982.075 1.166.450.109
Yabancı Ortak Sermaye Oranı (%) 67,61 80,44 77,41

Not: Yıllık olarak kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin,  sermaye uyruklarının illere ve faaliyet alanlarına göre dağılımlarının görüleceği tablolar hazırlanmıştır. İlgili tablolara http://www.tobb.org.tr/resmi-istatistik bağlantısından ulaşabilirsiniz.

 

 

Devamı: Mayıs 2020 Kurulan-Kapanan Şirket İstatistikleri Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas