• +905335410514
 • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Mayıs 2021 Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri Gelişmeleri

Mayıs 2021 Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri Gelişmeleri

Mayıs 2021 Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri

 • Mayıs sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku, 2020 yıl sonuna göre %4,6 oranında artışla 144,9 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku %2,1 oranında artarak 59,2 milyar ABD doları olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku %5,0 oranında artarak 62,1 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir.
 • Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2020 yıl sonuna göre %3,4 oranında azalarak 8,6 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı %3,1 oranında artarak 20,7 milyar ABD doları, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı da %7,9 oranında artışla 14,3 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca, yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yıl sonuna göre %1,0 oranında azalışla 15,6 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.
 • Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2020 yıl sonuna göre %5,9 oranında artarak 56,5 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.
 • Borçlu bazında incelendiğinde, tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2020 yıl sonuna göre %4,2 oranında artarak 26,7 milyar ABD doları olurken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu %3,4 oranında artarak 94,5 milyar ABD doları olmuştur.
 • Alacaklı bazında incelendiğinde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre %4,7 oranında artarak 63,8 milyar ABD doları, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar %4,6 oranında artarak 80,5 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir. 2020 yıl sonunda 464 milyon ABD doları olan kısa vadeli tahvil ihraçları, 2021 Mayıs sonu itibarıyla 450 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 124 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir.
 • 2021 Mayıs sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu %45,3’ü ABD doları, %27,3’ü Euro, %12,2’si TL ve %15,2’si diğer döviz cinslerinden oluşmuştur.
 • 2021 Mayıs sonu itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 189,4 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir. Söz konusu stokun 17,3 milyar ABD dolarlık kısmı, Türkiye’de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluşmaktadır. Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün %20,2, Merkez Bankası’nın %12,5, özel sektörün ise %67,3 oranında paya sahip olduğu gözlenmektedir.

Açıklamalar:

Aylık periyotlarla yayınlanan Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri, temel olarak şu kaynaklardan derlenir:

 • Bankaların aylık döviz vaziyeti stokları
 • Özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi veri tabanı
 • Ticari kredilere ilişkin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ithalat verileri
 • Merkez Bankası aylık döviz vaziyeti kaynakları

Devamı: Mayıs 2021 Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri Gelişmeleri Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas