• +905335410514
 • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Mayıs 2021 Kurulan-Kapanan Şirket İstatistikleri

Mayıs 2021 Kurulan-Kapanan Şirket İstatistikleri

Mayıs 2021 Kurulan-Kapanan Şirket İstatistikleri

Kurulan şirket sayısında geçen yılın aynı ayına göre %30,3 artış oldu.

 • Mayıs 2021’de, Mayıs 2020’ye göre kurulan şirket sayısı %30,3 kurulan kooperatif sayısı %51,2 oranında artmış olup kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı %22,1 oranında azalmıştır.
 • Mayıs 2021’de, kapanan şirket sayısı 2020 yılının aynı ayına göre %8,4 kapanan kooperatif sayısında %75,0 oranında artış olup kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında %61,3 oranında azalış olmuştur.

2021 yılı Mayıs ayında kapanan şirketlerin sayısında bir önceki aya göre %41,9 azalış oldu.

 • Bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı %47,7 kurulan kooperatif sayısı %56,3 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı %46,2 oranında azalmıştır.
 • Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısında %41,9 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında %56,5 kapanan kooperatif sayısında %88,3 oranında azalış olmuştur.

2021 Mayıs Ayı Genel Görünümü

İLAN
TÜRÜ
ŞİRKET
TÜRÜ
MAYIS 2021 NİSAN

 2021

Bir Önceki Aya Göre Değişim     (%) MAYIS 2020 Bir Önceki Yılın Aynı Ayına Göre Değişim (%) OCAK- MAYIS

  (5 Aylık)

2020 2021 Değişim       (%)
Kurulan* Şirket 4.480 8.565 -47,7 3.438 30,3 34.159 45.109 32,1
Kooperatif 62 142 -56,3 41 51,2 501 603 20,4
Ger.Kişi Tic.İşl. 1.220 2.268 -46,2 1.566 -22,1 10.886 11.797 8,4
Tasfiye Şirket 654 1.277 -48,8 612 6,9 5.638 6.551 16,2
Kooperatif 7 42 -83,3 5 40,0 158 109 -31,0
Kapanan** Şirket 556 957 -41,9 513 8,4 4.634 4.207 -9,2
Kooperatif 7 60 -88,3 4 75,0 288 121 -58,0
Ger.Kişi Tic.İşl. 526 1.208 -56,5 1.360 -61,3 10.510 9.350 -11,0

* Kurulan gerçek kişi ticari işletmesi sayısı adi ortaklıkları da içermektedir.

* * Kapanan gerçek kişi ticari işletmesi sayısı, yapılan tebligatlarla ticari faaliyeti bulunmadığı tespit edilen gerçek kişi ticari işletmesinin kayıtlarının ilgili Ticaret Sicil Müdürlükleri tarafından Ticaret Sicil Yönetmeliğinin 51. maddesine istinaden re’sen silinen işletmelerini  kapsamamaktadır. 2021 yılı Mayıs ayında 81 Ocak-Mayıs döneminde 20.775 gerçek kişi ticari işletmesi re’sen kapatılmıştır.

Mayıs 2021’de Gümüşhane ve Bayburt’ta şirket kuruluşu gerçekleşmemiştir.

 • Mayıs 2021’de kurulan toplam 4.542 şirket ve kooperatifin %85,4’ü limited şirket, %13,2’si anonim şirket, %1,4’ü ise kooperatiftir. Şirket ve kooperatiflerin %37,8’i İstanbul, %10,0’ı Ankara, %5,6’sı İzmir’de kurulmuştur.
 • Bu ay Gümüşhane ve Bayburt’ta şirket kuruluşu gerçekleşmemiştir.

Mayıs 2021’de kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, bir önceki aya göre %31,4 oranında azaldı.

 • 2021 yılında toplam 45.712 şirket ve kooperatif kurulmuştur. Bu dönemde kurulan toplam 39.101 limited şirket, toplam sermayenin %46,5’ini, 5.999 anonim şirket ise %53,5’ini oluşturmaktadır. Mayıs ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, Mart ayına göre %31,4 oranında azalmıştır.

2021 Mayıs Ayı Şirket Türlerine Göre Şirket Kuruluşları

Şirket Türleri Genel Toplam
Anonim Kollektif Komandit Limited Kooperatif
MART

2021

Sayı 1.496 1 9.382 155 11.034
Sermaye (TL) 13.998.305.319 10.000 4.278.924.750 18.277.240.069
NİSAN 2021 Sayı 1.201 1 7.363 142 8.707
Sermaye (TL) 1.784.442.448 10.000 3.238.888.000 5.023.340.448
MAYIS 2021 Sayı 601 2 3.877 62 4.542
Sermaye (TL) 1.616.269.925 500.000 1.831.718.000 3.448.487.925
2021 TOPLAM Sayı 5.999 9 39.101 603 45.712
Sermaye (TL) 20.019.858.143 3.520.000 17.419.057.325 37.442.435.468

Mayıs 2021’de şirket ve kooperatiflerin 1.448’i ticaret, 857’si imalat ve 489’u inşaat sektöründe kurulmuştur. 434 gerçek kişi ticari işletmesi ise ticaret sektöründe kuruldu.

 • Mayıs 2021’de şirket ve kooperatiflerin 1.448’i ticaret, 857’si imalat ve 489’u inşaat sektöründe kurulmuştur.. Mayıs 2021’de kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin; 434’ü toptan ve perakende ticaret motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 293’ü inşaat, 190’ı imalat faaliyetleri sektöründedir.
 • Bu ay kapanan şirket ve kooperatiflerin; 185’i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 79’u inşaat 71’i imalat sektöründedir.
 • Bu ay kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 235’i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 79’u inşaat, 60’ı imalat sektöründedir.

Mayıs 2021’de kurulan 62 Kooperatifin 27’si Konut Yapı Kooperatifidir.

 • Mayıs 2021’de kurulan 62 Kooperatifin 27’si Konut Yapı Kooperatifi, 19’u İşletme Kooperatifi 4’ü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi olarak kurulmuştur.

Mayıs 2021’de 490 adet yabancı ortak sermayeli şirket kuruldu.

 • Mayıs 2021’de kurulan 490 yabancı ortak sermayeli şirketin 295’i Türkiye, 34’ü İran, 14’ü Pakistan ortaklı olarak kurulmuştur.
 • Kurulan 490 yabancı ortak sermayeli şirketin 52’si anonim, 438’i limited şirkettir. 2021 yılında kurulan şirketlerin 682’si Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 268’i Gayrimenkul acenteleri ve 261’i İşletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri sektöründe kurulmuştur.
 • Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin % 85,3’ünü yabancı sermayeli ortak payını oluşturmaktadır.
Anonim Limited Genel Toplam
MART 2021 Sayı 124 1.078 1.202
Ortak Olunan Şirketlerin Toplam Sermayesi (TL) 38.597.172 457.099.000 495.696.172
Ortak Olunan Şirketlerdeki Yabancı Ortak Sermaye Toplamı (TL) 23.297.358 384.705.200 408.002.558
Yabancı Ortak Sermaye Oranı (%) 60,4 84,2 82,3

 

NİSAN 2021 Sayı 108 869 977
Ortak Olunan Şirketlerin Toplam Sermayesi  (TL) 153.840.000 374.723.000 528.563.000
Ortak Olunan Şirketlerdeki Yabancı Ortak Sermaye Toplamı  (TL) 131.087.000 311.199.775 442.286.775
Yabancı Ortak Sermaye Oranı (%) 85,2 83,0 83,7
MAYIS 2021 Sayı 52 438 490
Ortak Olunan Şirketlerin Toplam Sermayesi  (TL) 115.980.703 163.233.500 279.214.203
Ortak Olunan Şirketlerdeki Yabancı Ortak Sermaye Toplamı  (TL) 41.695.505 136.586.450 178.281.955
Yabancı Ortak Sermaye Oranı (%) 35,9 83,7 63,9
TOPLAM Sayı 493 4.192 4.685
Ortak Olunan Şirketlerin Toplam Sermayesi  (TL) 1.289.153.666 1.930.680.000 3.219.833.666
Ortak Olunan Şirketlerdeki Yabancı Ortak Sermaye Toplamı  (TL) 1.118.668.847 1.627.980.950 2.746.649.797
Yabancı Ortak Sermaye Oranı (%) 86,7 84,3 85,3

Not: Yıllık olarak kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin,  sermaye uyruklarının illere ve faaliyet alanlarına göre dağılımlarının görüleceği tablolar hazırlanmıştır. İlgili tablolara http://www.tobb.org.tr/resmi-istatistik bağlantısından ulaşabilirsiniz.

 

Devamı: Mayıs 2021 Kurulan-Kapanan Şirket İstatistikleri Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas