• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Mayıs 2021 Memur Maaşları Ödeme Tarihi

Mayıs 2021 Memur Maaşları Ödeme Tarihi

Mayıs 2021 Memur Maaşları Ödeme Tarihi

T.C.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü

Sayı : 27998389-010.06.02-293295

Tarih: 29/04/2021

Konu : Mayıs Ayı Aylıklarının Ödenmesi

GENELGE

(Sıra No: 6)

1- Aylıklarını personel kanunlarına göre almakta olanlara, 15/5/2021 tarihinde ödenmesi gereken tüm hakedişleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 164 üncü ve ek 24 üncü maddeleri uyarınca, 10/5/2021 tarihinde ödenecektir. Kamu kuruluşlarında çalışan sözleşmeli personel, işçi ve diğer personel hakkında da aynı şekilde işlem yapılacaktır.

2- Ödenecek aylıklar yasal kesintiler yapılmak suretiyle muhasebeleştirilecektir.

3- Banka hesaplarına aktarılan aylıkların ilgili bankalarca personele zamanında ödenmesi sağlanacaktır.

4- Aylıklardan yapılan kesintiler önceki aylarda olduğu gibi yasal süresinde gönderilecektir.

5- İl dahilindeki mahalli idare birimleri dahil tüm ilgili birimlere gerekli duyurunun yapılması ve herhangi bir aksamaya meydan verilmemesi hususunda ilgili birimlerce bütün tedbirlerin alınması gerekmektedir.

Gereğini arz / rica ederim.

Lütfü ELVAN

Hazine ve Maliye Bakanı

ad

Devamı: Mayıs 2021 Memur Maaşları Ödeme Tarihi Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas