• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Mayıs 2021 Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcu Gelişmeleri

Mayıs 2021 Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcu Gelişmeleri

Mayıs 2021 Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcu Gelişmeleri

  • Mayıs sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, 2020 yıl sonuna göre 2,0 milyar ABD doları artarak 175,6 milyar ABD doları olmuştur. Vadeye göre incelendiğinde, 2020 yıl sonuna göre, uzun vadeli kredi borcunun 2,2 milyar ABD doları artarak 166,0 milyar ABD doları; kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 135 milyon ABD doları azalarak 9,6 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleştiği gözlenmektedir.
  • Borçluya göre dağılıma bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 1,7 milyar ABD doları azaldığı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 406 milyon ABD doları azalışla 21,1 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği gözlenmektedir. Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 549 milyon ABD doları azalmış, tahvil stoku ise önemli bir değişiklik göstermeyerek 2,3 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 4,2 milyar ABD doları arttığı, tahvil stokunun ise 1,2 milyar ABD doları artarak 8,9 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği gözlenmektedir. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, 2020 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 294 milyon ABD doları azalışla 6,3 milyar ABD doları; finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 56 milyon ABD doları azalışla 1,2 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir.
  • Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, Mayıs sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, bir önceki yıl sonuna göre 1,6 milyar ABD doları artarak 111,1 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, tahvil hariç özel alacaklılara olan borcun bir önceki yıl sonuna göre 392 milyon ABD doları azalarak 9,1 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği gözlenmektedir.
  • Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 166,0 milyar ABD doları tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun %60,8’inin ABD doları, %35,3’ünün Euro, %2,2’sinin Türk lirası ve %1,7’sinin ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu ve 9,6 milyar ABD doları tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise %37,2’sinin ABD doları, %36,6’sının Euro, %22,8’inin Türk lirası ve % 3,4’ünün diğer döviz cinslerinden oluştuğu görülmektedir.
  • Sektör dağılımı incelendiğinde, Mayıs sonu itibarıyla, 166,0 milyar ABD doları tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun %41,1’ini finansal kuruluşların, %58,9’unu ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturmuştur. Aynı dönemde, 9,6 milyar ABD doları tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun %84,2’sini finansal kuruluşların, %15,8’ini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturmuştur.
  • Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, Mayıs sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 42,6 milyar ABD doları tutarında olduğu gözlenmektedir.

Açıklamalar:

Özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun ve kısa vadeli kredilere ilişkin ayrıntılı veriler, yurt içinde yerleşik banka ve firmalardan, kredi bazında alınan formlar ile derlenmektedir.

Söz konusu akım veriler; IMF Ödemeler Dengesi ve Uluslararası Yatırım Pozisyonu Altıncı El Kitabı paralelinde, Merkez Bankası tarafından aylık olarak yayınlanan Ödemeler Dengesi İstatistiklerine yansıtılmaktadır.

Bunun yanında, kullanım ve geri ödemelerden meydana gelen ve ilgili dönem sonu kurlarından ABD Dolarına dönüştürülen stoklar; IMF Dış Borç İstatistikleri El Kitabı paralelinde, Merkez Bankası tarafından aylık olarak yayınlanan Uluslararası Yatırım Pozisyonuna yansıtılmaktadır.

Devamı: Mayıs 2021 Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcu Gelişmeleri Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas