• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Mayıs 2021 Uluslararası Yatırım Pozisyonu Gelişmeleri

Mayıs 2021 Uluslararası Yatırım Pozisyonu Gelişmeleri

Mayıs 2021 Uluslararası Yatırım Pozisyonu Gelişmeleri

  • 2021 Mayıs sonu itibarıyla, Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerine göre, Türkiye’nin yurt dışı varlıkları, 2020 yıl sonuna göre % 6,5 oranında artışla 255,0 milyar ABD doları, yükümlülükleri ise % 10,8 oranında azalışla 582,0 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir.
  • Türkiye’nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2020 yıl sonunda -413,0 milyar ABD doları iken 2021 Mayıs sonunda -327,0 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.
  • Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi 2020 yıl sonuna göre % 1,3 oranında azalışla 92,0 milyar ABD doları, diğer yatırımlar kalemi % 16,2 oranında artışla 107,0 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların Yabancı Para ve Türk Lirası cinsinden efektif ve mevduatları % 27,3 oranında artışla 53,3 milyar ABD doları olmuştur.
  • Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2020 yıl sonuna göre % 33,0 oranında azalışla 147,7 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.
  • Portföy yatırımları 2020 yıl sonuna göre % 7,1 oranında azalışla 109,3 milyar ABD doları olmuştur. Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2020 yıl sonuna göre % 26,7 oranında azalışla 21,4 milyar ABD doları olurken, yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku % 12,4 oranında azalışla 7,5 milyar ABD doları, Hazine’nin tahvil stoku (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise % 0,6 artışla 46,4 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.
  • Aynı dönemde, diğer yatırımlar 2020 yıl sonuna göre % 3,4 oranında artarak 324,9 milyar ABD doları olmuştur. Yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki Yabancı Para mevduatı, 2020 yıl sonuna göre % 5,0 oranında artarak 35,0 milyar ABD doları olurken, TL mevduatı % 1,0 oranında azalarak 15,6 milyar ABD doları olmuştur.
  • Bankaların toplam kredi stoku % 2,1 oranında artarak 65,5 milyar ABD doları olurken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku % 3,6 oranında artarak 100,2 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir.

Açıklamalar:

Uluslararası Yatırım Pozisyonu; bir ekonomideki yerleşik kişilerin yurt dışındaki yerleşik kişiler ile finansal alacakları ve yükümlülüklerin yanında; rezerv varlık olarak tutulan altın şeklindeki finansal varlıklarının belli bir tarihteki stok değerini gösteren ve aylık olarak yayınlanan istatistiki bir tablodur.

Uluslararası Yatırım Pozisyonunda toplam finansal varlıklar ile toplam finansal yükümlülüklerin farkı, net Uluslararası Yatırım Pozisyonu olarak adlandırılmaktadır. Başka bir deyişle, net Uluslararası Yatırım Pozisyonu; Türkiye’nin yurt dışından alacaklarıyla, Türkiye’nin yurt dışına borçlarının net farkını işaret eder. Burada ortaya çıkan net pozisyon, pozitif veya negatif bir değer olabilir.

Devamı: Mayıs 2021 Uluslararası Yatırım Pozisyonu Gelişmeleri Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas