• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Mayısı 2020 Ayında Kullandırılan Nakdi Krediler 3,3 Trilyon TL’ye Yükseldi

Mayısı 2020 Ayında Kullandırılan Nakdi Krediler 3,3 Trilyon TL’ye Yükseldi

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi

Aylık Bülten

Mayıs 2020

Krediler 3,3 trilyon TL’ye yükseldi

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi üyesi kuruluşlar tarafından kullandırılan nakdi krediler 2020 yılı Mayıs ayında, bir önceki yılın aynı dönemi göre yüzde 23 artarak 3.311 milyar TL oldu. Kredi stokundaki büyüme hızı artmaya devam etti.

Nakdi kredilerin 3.216 milyar TL’si bankalar, 51 milyar TL’si finansal kiralama şirketleri, 23 milyar TL’si faktoring şirketleri ve 21 milyar TL’si finansman şirketleri tarafından kullandırıldı.

Tasfiye olunacak alacaklar 2020 Mayıs ayı itibarıyla 184 milyar TL oldu. Tasfiye olunacak alacakların 174 milyar TL’si bankalara; 5,4 milyar TL’si finansal kiralama şirketlerine, 2,6 milyar TL’si faktoring şirketlerine ve 2 milyar TL’si de finansman şirketlerine aittir.

Tasfiye olacak alacakların toplam kredilere oranı Mayıs 2020’de bir önceki yılın aynı ayına göre 0,7 puan artarak yüzde 5,3 olurken, 2020 yılı başından itibaren gerileme devam etti.

Ticari krediler 2,6 trilyon TL oldu

Ticari krediler yüzde 23 artarak 2.632 milyar TL oldu.

Krediler içinde imalat sanayii yüzde 29 ile en yüksek paya sahiptir. Payı yüzde 10 ve üzerinde olan diğer ana sektörler, toptan ve perakende ticaret ve inşaattır.

Mayıs 2020 itibarıyla tasfiye olunacak alacak oranı en yüksek olan sektör; yüzde 10,4 ile inşaat sektörü oldu. Bu sektörü yüzde 8,1 ile turizm sektörü takip etti.

Bireysel krediler 679 milyar TL oldu

Bankalar ve banka dışı finansal kuruluşlar tarafından kullandırılan bireysel krediler yüzde 24 artarak 679 milyar TL oldu.

Bireysel kredilerin yüzde 49’unu ihtiyaç kredileri, yüzde 32’sini konut kredileri, yüzde 16’sını kredi kartları ve yüzde 4’ünü taşıt kredileri oluşturdu.

Bireysel kredilerde tahsili gecikmiş alacak oranı bir önceki yıla göre 0,7 puan düşerek yüzde 3,5 seviyesinde gerçekleşti.

Bireysel kredi müşterilerinin sayısı 32,8 milyon oldu

Bireysel kredi kullanan kişi sayısı (takipteki krediler hariç) son bir yılda 900 bin kişi artarak 32,8 milyon kişi olurken, ortalama kredi bakiyesi ise 21 bin TL düzeyinde gerçekleşti.

699 bin kişi ilk defa ihtiyaç kredisi kullandı1

Mayıs ayında 699 bin kişi ilk defa ihtiyaç kredisi, 43 bin kişi ilk defa kredi kartı kullanırken, kredili mevduat hesabı kullanan kişi sayısı 25 bin oldu. 16 bin kişi ise ilk defa konut kredisi kullandı

İstanbul, en yüksek bireysel kredi bakiyesi olan il

2020 yılı Mayıs ayı itibariyle itibarıyla İstanbul’da 202 milyar TL, Ankara’da 65 milyar TL ve İzmir’de 46 milyar TL tutarında bireysel kredi bulunuyor. Hakkari, yüzde 71 ile son 12 ayda bireysel kredi bakiyesi en çok artan il oldu. Kişi başına ortalama bireysel kredi (kredi kartı dahil) toplam bakiyesi en yüksek iller ise sırasıyla, Ankara, İzmir, Mersin oldu.

1 Tekilleştirilmiş toplam rakamdır.

Kaynak: TBB

ad

Devamı: Mayısı 2020 Ayında Kullandırılan Nakdi Krediler 3,3 Trilyon TL’ye Yükseldi Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas