• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 4210)

Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 4210)

Memur Giyecek Yardımı (Karar Sayısı: 4210)

01 Temmuz 2021 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31528

Karar Sayısı: 4210

Ekli “Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulmasına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 2 nci ve 211 inci maddeleri gereğince karar verilmiştir,

30 Haziran 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

MEMURLARA YAPILACAK GİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1– 14/9/1991 tarihli ve 91/2268 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “taşıyanlarla çarşı ve mahalle bekçilerine” ibaresi “taşıyanlara” şeklinde değiştirilmiştir,

MADDE 2– Aynı Yönetmeliğe ekli II SAYILI CETVEL’in (SAĞLIK HİZMETLERİ VE YARDIMCI SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI) bölümünün (3) sıra numaralı satın aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

3 İl Ambulans Servisi Başhekimliği İdari ve Destek Mont 1 Adet 2 Yıl Polyester, pamuk, elastan*
Birimleri ile Başhekimliğe bağlı Komuta Kontrol Merkezi ve İstasyonlarda kadrolu olarak (en az altı ay süreyle geçici görevlendirilenler dahil) fiilen çalışan 112 Acil Sağlık Hizmetleri Personeli Mevsimlik Mont 1 Adet 2 Yıl Polyester, pamuk, elastan*
Yelek 1 Adet 2 Yıl Polyester, pamuk, elastan*

(1 uzun veya kısa boy

yazlık, 1 uzun veya fasa boy kışlık)

(Tabip, Tıbbi Teknolog, Sağlık Memuru, Sağlık Teknikeri, Teknisyen, Hemşire ve Şoför) Pantolon 2 Adet 1 Yıl Polyester, pamuk, elastan, yün*

(1 yazlık ve 1 kışlık)

Tişört 2 Adet 1 Yıl Polyester, pamuk, elastan*

(1 uzun veya kısa kollu yazlık, 1 uzun kollu kışlık)

Bere 1 Adet 2 Yıl Yün, akrilik*
Desensiz Kumaş Başörtüsü 2 Adet 1 Yıl İsteyen bayan personel için
Kep 1 Adet 2 Yıl Polyester, pamuk, elastan*
Bot 1 Çift 2 Yıl
Ayakkabı 1 Çift 2 Yıl

MADDE 3– Ayın Yönetmeliğe ekli ‘DİP NOT’un (A) bölümünün (3) numaralı sırasının birinci fıkrasına “takviye hazır kuvvet,” ibaresinden sonra gelmek üzere “arama ve kurtarma birimlerinde görev yapan personel,” ibaresi eklenmiş, aynı fıkrada yer alan “arama kurtarma timleri ile” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkraya ‘’kurbağa adam,” ibaresinden sonra gelmek üzere “gemi adamı,” ibaresi eklenmiş, aynı fıkrada yer alan (yunus-şahin) ibaresi “(yunus-şahin-narkotim)” şeklinde değiştirilmiş, “Başbakanlık koruma motosikletli ekibi,” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve beşinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir,

“Polis Amirleri Eğitimi Merkezinde ilk derece amirlik eğitimi gören komiser yardımcısı adaylarına, Polis Akademisinin talebi üzerine (II) sayılı Cetvelin Emniyet Hizmetleri Sınıfına ait bölümünün (1) numaralı sırasında belirtilen giyim eşyalarından verilmesi gerekenler, eğitim süreleri de göz önünde bulundurularak aynı sırada belirtenmiş miktarlar aşılmamak koşuluyla Emniyet Genel Müdürünün onayıyla belirlenir,”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğe ekli “DİP NOT’un (A) bölümünün (4) numaralı sırasının birinci fıkrasında yer alan “başlık” ibaresi “başörtüsü” şeklinde değiştirilmiştir,

MADDE 5– Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer,

MADDE 6– Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

personel programı

Devamı: Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 4210) Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas