• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Mera Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Mera Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Mera Yönetmeliğinde Değişiklik 30/09/2021

30 Eylül 2021 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31614

Tarım ve Orman Bakanlığından:

MADDE 1 – 31/7/1998 tarihli ve 23419 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mera Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin birinci cümlesinde yer alan “% 25’i” ibaresi “% 75’i” olarak ve aynı bendin üçüncü cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Otlatma bedelinden köy sandığına veya belediyede açılacak hesaba gelir olarak kaydedilen tutarlar ilgili köy veya belediyelerde İl Mera Komisyonunca uygun görülen mera ıslah ve geliştirme işleri haricinde kullanılamaz.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

 

Devamı: Mera Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas