• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 7559)

Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 7559)

03 Eylül 2023 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 32298

Karar Sayısı: 7559

Ekli “Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” in yürürlüğe konulmasına, 17/6/1982 tarihli ve 2684 sayılı İlköğretim ve Ortaöğretimde Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanun ile 11/8/1982 tarihli ve 2698 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Okul Pansiyonları Kanunu hükümleri gereğince karar verilmiştir.

2 Eylül 2023

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI RESMÎ OKULLARDA YATILILIK, BURSLULUK, SOSYAL YARDIMLAR VE OKUL PANSİYONLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1– 17/10/2016 tarihli ve 2016/9487 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Maliye Bakanlığının” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanlığının” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2– Aynı Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Maliye Bakanlığının” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanlığının” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3– Aynı Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan “Başbakanlığın” ibaresi “Cumhurbaşkanlığının” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4– Aynı Yönetmeliğinin 22 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Maliye Bakanlığınca” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanlığınca” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5– Aynı Yönetmeliğe geçici 2 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“6/2/2023 tarihinde meydana gelen depremlerden etkilenen öğrencilere bursluluk kontenjanı ayrılması

GEÇİCİ MADDE 3- (1) 2022-2023 eğitim öğretim yılının birinci dönemini 6/2/2023 tarihinde meydana gelen depremlerden etkilenen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde tamamlayan öğrencilere; 2023-2024 eğitim öğretim yılında geçerli olmak üzere toplam kontenjanın % 30’u ayrıldıktan sonra kalan kontenjan 10 uncu maddesindeki hükümlere göre dağıtılır.

(2) Birinci fıkrada belirlenen kontenjanların dolmaması hâlinde kalan kontenjan, 10 uncu maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde belirtilen öğrencilere ayrılan kontenjana ilave edilir.”

MADDE 6– Aynı Yönetmeliğinin 62 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7– Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8– Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

 

Devamı: Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 7559) Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas