• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Milli Emlak Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Milli Emlak Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Milli Emlak Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik 15/07/2021

15 Temmuz 2021 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31542

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

MADDE 1 – 11/2/2020 tarihli ve 31036 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Emlak Uzmanlığı Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan “iktisadi ve idari bilimler fakülteleri” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile ilgili fakültelerin gayrimenkul geliştirme ve yönetimi bölümü” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
11/2/2020 31036

 

Devamı: Milli Emlak Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas