• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Nakdi Krediler 2,8 Trilyon TL Oldu

Nakdi Krediler 2,8 Trilyon TL Oldu

Nakdi Krediler 2,8 Trilyon TL Oldu

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi

Aylık Bülten

Aralık 2019

Krediler 2,8 trilyon TL oldu

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi üyesi kuruluşlar tarafından kullandırılan nakdi krediler 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 10 artarak 2.787 milyar TL oldu. Temmuz ayında başlayan toparlanma yılın ikinci yarısında devam etti.

Nakdi kredilerin 2.691 milyar TL’si bankalar, 48 milyar TL’si finansal kiralama şirketleri, 25 milyar TL’si faktoring şirketleri ve 23 milyar TL’si finansman şirketleri tarafından kullandırıldı.

Tasfiye olunacak alacaklar 2019 yılı itibarıyla 177 milyar TL oldu. Tasfiye olunacak alacakların 168 milyar TL’si bankalara; 5 milyar TL’si finansal kiralama şirketlerine, 2,5 milyar TL’si faktoring şirketlerine ve 2,2 milyar TL’si de finansman şirketlerine aittir.

Tasfiye olacak alacakların toplam kredilere oranı Aralık 2019’da bir önceki yılın aynı ayına göre 1,8 puan artarak yüzde 6 oldu.

Ticari krediler 2,2 trilyon TL oldu

Tüzel ve gerçek kişi ticari müşterilere kullandırılan ticari krediler 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 9,5 artarak 2.169 milyar TL oldu.

Krediler içinde imalat sanayii yüzde 27 ile en yüksek paya sahiptir. Payı yüzde 10 ve üzerinde olan diğer ana sektörler, toptan ve perakende ticaret, inşaat ve enerjidir.

Aralık 2019 itibarıyla tasfiye olunacak alacak oranı en yüksek olan sektör; yüzde 11 ile inşaat sektörü oldu. Bu sektörü yüzde 9,2 ile turizm sektörü takip etti.

Bireysel krediler 618 milyar TL oldu

Bankalar ve banka dışı finansal kuruluşlar tarafından gerçek kişilere kullandırılan bireysel krediler 2019 yılında önceki yıla göre yüzde 12,7 artarak 618 milyar TL oldu.

Bireysel kredilerin yüzde 43’ünü ihtiyaç kredileri, yüzde 33’ünü konut kredileri, yüzde 19’unu kredi kartları ve yüzde 4’ünü taşıt kredileri oluşturdu.

Bireysel kredilerde tahsili gecikmiş alacak oranı bir önceki aya göre 0,2 puan düşerek yüzde 3,8 seviyesinde gerçekleşti.

Bireysel kredi müşterilerinin sayısı 31,9 milyon oldu

Bireysel kredi kullanan kişi sayısı (takipteki krediler hariç) son bir yılda 600 bin artarak 31,9 milyon kişi olurken, ortalama kredi bakiyesi ise 19,4 bin TL düzeyinde gerçekleşti.

37 bin kişi ilk defa konut kredisi kullandı

Aralık ayında 147 bin kişi ilk defa ihtiyaç kredisi, 388 bin kişi ilk defa kredi kartı kullanırken, kredili mevduat hesabı kullanan kişi sayısı 466 bin oldu. 37 bin kişi ise ilk defa konut kredisi kullandı.

İstanbul, en yüksek bireysel kredi bakiyesi olan il

2019 yıl sonu itibarıyla İstanbul’da 195 milyar TL, Ankara’da 60 milyar TL ve İzmir’de 42 milyar TL tutarında bireysel kredi bulunuyor. Hakkari, yüzde 46 ile son 12 ayda bireysel kredi bakiyesi en çok artan il oldu. Kişi başına ortalama bireysel kredi (kredi kartı dahil) toplam bakiyesi en yüksek iller ise sırasıyla, Ankara, İzmir, Mersin oldu.

Kaynak: TBB

Devamı: Nakdi Krediler 2,8 Trilyon TL Oldu Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas