• +905335410514
 • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Nisan 2020 Ödemeler Dengesi Gelişmeleri

Nisan 2020 Ödemeler Dengesi Gelişmeleri

Nisan 2020 Ödemeler Dengesi Gelişmeleri

Cari İşlemler Hesabı

 • Bir önceki yılın Nisan ayında 469 milyon ABD doları açık veren cari işlemler hesabında, bu yılın aynı ayında 5.062 milyon ABD doları açık gerçekleşmiştir. Bunun sonucunda on iki aylık cari işlemler açığı 3.291 milyon ABD doları olmuştur.
 • Bu gelişmede, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 2.279 milyon ABD doları artarak 3.810 milyon ABD dolarına ulaşması ve geçen yılın Nisan ayında 2.333 milyon ABD doları net fazla veren hizmetler dengesinde bu ay 240 milyon ABD doları net açık gerçekleşmesi etkili olmuştur.
 • Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise, bir önceki yılın Nisan ayında 3.257 milyon ABD doları fazla vermişken, bu ayda 3.315 milyon ABD doları açık vermiştir.
 • Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 111 milyon ABD doları azalarak 1.036 milyon ABD doları olmuştur.
 • Bir önceki yılın aynı ayında 13 milyon ABD doları çıkış kaydeden ikincil gelir dengesi kaleminde, bu ay 74 milyon ABD doları giriş gerçekleşmiştir.

Finans Hesabı

 • Bir önceki yılın aynı ayında 433 milyon ABD doları giriş kaydeden doğrudan yatırımlar kaleminde, bu ay 133 milyon ABD doları çıkış gerçekleşmiştir
 • Portföy yatırımları 2.365 milyon ABD doları tutarında net çıkış kaydetmiştir. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 847 milyon ABD doları ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 1.013 milyon ABD doları net satış yaptığı görülmektedir.
 • Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar ve diğer sektörler sırasıyla 1.030 milyon ABD doları ve 763 milyon ABD doları net geri ödeme gerçekleştirmiştir.
 • Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 2.262 milyon ABD doları ve yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları 742 milyon ABD doları net artış kaydetmiştir.
 • Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak; bankalar, Genel Hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 843 milyon ABD doları, 70 milyon ABD doları ve 62 milyon ABD doları net geri ödeme gerçekleştirmiştir.
 • Resmi rezervlerde bu ayda 8.605 milyon ABD doları net azalış gözlenmiştir.

Açıklamalar:

Ödemeler dengesi, geniş anlamıyla, bir ekonomide yerleşik kişilerin diğer ekonomilerde yerleşik kişiler (yurt dışında yerleşikler) ile belli bir dönem içinde yapmış oldukları ekonomik işlemlerin sistematik kayıtlarını elde etmek üzere hazırlanan istatistiki bir rapordur. Ödemeler Dengesi istatistiklerinin toplanmasına ilişkin uluslararası standartlar, Uluslararası Para Fonunun (IMF) üye ülkelerine yol gösterici olarak hazırladığı Ödemeler Dengesi ve Uluslararası Yatırım Pozisyonu El Kitabı’nda yer almaktadır. Bu doküman, aynı zamanda ödemeler dengesi istatistiklerini ülkeler bazında karşılaştırmaya da olanak tanır.

Türkiye’nin Ödemeler Dengesi İstatistikleri ise, IMF’nin 2009 yılında yayımladığı sözü edilen el kitabı temel alınarak toplanmakta ve her ay düzenli olarak yayınlanmakta.

Devamı: Nisan 2020 Ödemeler Dengesi Gelişmeleri Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas