• +905335410514
 • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Nisan 2021 Kurulan ve Kapanan Şirket İstatistikleri

Nisan 2021 Kurulan ve Kapanan Şirket İstatistikleri

Kurulan şirket sayısında geçen yılın aynı ayına göre %204,5 artış oldu.

 • Nisan 2021’de, Nisan 2020’ye göre kurulan şirket sayısı %204,5 kurulan kooperatif sayısı %118,5 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı %155,4 oranında artmıştır.
 • Nisan 2021’de, kapanan şirket sayısı 2020 yılının aynı ayına göre %130,1 kapanan kooperatif sayısında %445,5 oranında artış olup kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında %27,4 oranında azalış olmuştur.

2021 yılı Nisan ayında kapanan şirketlerin sayısında bir önceki aya göre %1,6 azalış oldu.

 • Bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı %21,3 kurulan kooperatif sayısı %8,4 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı %26,4 oranında azalmıştır.
 • Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısında %1,6 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında %40,2 oranında azalış olup kapanan kooperatif sayısında %42,9 oranında artış olmuştur.

2021 Nisan Ayı Genel Görünümü

İLAN
TÜRÜ
ŞİRKET
TÜRÜ
NİSAN 2021 MART

 2021

Bir Önceki Aya Göre Değişim     (%) NİSAN 2020 Bir Önceki Yılın Aynı Ayına Göre Değişim (%) OCAK- NİSAN

  (4 Aylık)

2020 2021 Değişim       (%)
Kurulan* Şirket 8.565 10.879 -21,3 2.813 204,5 30.721 40.629 32,3
Kooperatif 142 155 -8,4 65 118,5 460 541 17,6
Ger.Kişi Tic.İşl. 2.268 3.080 -26,4 888 155,4 9.320 10.577 13,5
Tasfiye Şirket 1.277 1.508 -15,3 549 132,6 5.026 5.897 17,3
Kooperatif 42 29 44,8 4 950,0 153 102 -33,3
Kapanan** Şirket 957 973 -1,6 416 130,1 4.121 3.651 -11,4
Kooperatif 60 42 42,9 11 445,5 284 114 -59,9
Ger.Kişi Tic.İşl. 1.208 2.021 -40,2 1.663 -27,4 9.150 8.824 -3,6

* Kurulan gerçek kişi ticari işletmesi sayısı adi ortaklıkları da içermektedir.

* * Kapanan gerçek kişi ticari işletmesi sayısı, yapılan tebligatlarla ticari faaliyeti bulunmadığı tespit edilen gerçek kişi ticari işletmesinin kayıtlarının ilgili Ticaret Sicil Müdürlükleri tarafından Ticaret Sicil Yönetmeliğinin 51. maddesine istinaden re’sen silinen işletmelerini  kapsamamaktadır. Nisan 2021’de 15.342, Ocak-Nisan döneminde 20.694 gerçek kişi ticari işletmesi re’sen kapatılmıştır.

Nisan 2021’de tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşmiştir.

 • Nisan 2021’de kurulan toplam 8.707 şirket ve kooperatifin %84,6’sı limited şirket, %13,8’i anonim şirket, %1,6’sı ise kooperatiftir. Şirket ve kooperatiflerin %39’u İstanbul, %10,3’ü Ankara, %5,8’i İzmir’de kurulmuştur.
 • Bu ay tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşmiştir.

Nisan 2021’de kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, bir önceki aya göre %72,5 oranında azaldı.

 • 2021 yılında toplam 41.170 şirket ve kooperatif kurulmuştur. Bu dönemde kurulan toplam 35.224 limited şirket, toplam sermayenin %45,9’unu, 5.398 anonim şirket ise %54,1’ini oluşturmaktadır. Nisan ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, Mart ayına göre %72,5 oranında azalmıştır.

2021 Nisan Ayı Şirket Türlerine Göre Şirket Kuruluşları

Şirket Türleri Genel Toplam
Anonim Kollektif Komandit Limited Kooperatif
ŞUBAT 2021 Sayı 1.329 2 8.525 145 10.001
Sermaye (TL) 866.849.302 105.000 3.953.350.525 4.820.304.827
MART

2021

Sayı 1.496 1 9.382 155 11.034
Sermaye (TL) 13.998.305.319 10.000 4.278.924.750 18.277.240.069
NİSAN 2021 Sayı 1.201 1 7.363 142 8.707
Sermaye (TL) 1.784.442.448 10.000 3.238.888.000 5.023.340.448
2021 TOPLAM Sayı 5.398 7   35.224 541 41.170
Sermaye (TL) 18.403.588.218 3.020.000   15.587.339.325   33.993.947.543

Nisan 2021’de şirket ve kooperatiflerin 2.878’i ticaret, 1.474’ü imalat ve 1.011’i inşaat sektöründe kurulmuştur. 831 gerçek kişi ticari işletmesi ise ticaret sektöründe kuruldu.

 • Nisan 2021’de şirket ve kooperatiflerin 2.878’i ticaret, 1.474’ü imalat ve 1.011’i inşaat sektöründe kurulmuştur. Nisan 2021’de kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin; 831’si toptan ve perakende ticaret motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 558’i inşaat, 262’si imalat faaliyetleri sektöründedir.
 • Bu ay kapanan şirket ve kooperatiflerin; 311’i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 135’i inşaat 123’ü imalat sektöründedir.
 • Bu ay kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 515’i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 197’si inşaat, 141’i imalat sektöründedir.

Nisan 2021’de kurulan 142 Kooperatifin 68’i Konut Yapı Kooperatifidir.

 • Nisan 2021’de kurulan 142 Kooperatifin 68’i Konut Yapı Kooperatifi, 35’i İşletme Kooperatifi 20’si Tarımsal Kalkınma Kooperatifi olarak kurulmuştur.

Nisan 2021’de 977 adet yabancı ortak sermayeli şirket kuruldu.

 • Nisan 2021’de kurulan 977 yabancı ortak sermayeli şirketin 492’si Türkiye, 71’i İran, 46’sı Suriye ortaklı olarak kurulmuştur.
 • Kurulan 977 yabancı ortak sermayeli şirketin 108’i anonim, 869’u limited şirkettir. 2021 yılında kurulan şirketlerin 608’i Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 244’ü Gayrimenkul acenteleri ve 234’ü İşletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri sektöründe kurulmuştur.
 • Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin % 87,3’ünü yabancı sermayeli ortak payını oluşturmaktadır.
Anonim Limited Genel Toplam
ŞUBAT

2021

Sayı 117 964 1.081
Ortak Olunan Şirketlerin Toplam Sermayesi (TL) 65.009.400 606.851.000 671.860.400
Ortak Olunan Şirketlerdeki Yabancı Ortak Sermaye Toplamı (TL) 50.710.103 529.173.025 579.883.128
Yabancı Ortak Sermaye Oranı (%) 78,0 87,2 86,3
MART 2021 Sayı 124 1.078 1.202
Ortak Olunan Şirketlerin Toplam Sermayesi  (TL) 38.597.172 457.099.000 495.696.172
Ortak Olunan Şirketlerdeki Yabancı Ortak Sermaye Toplamı  (TL) 23.297.358 384.705.200 408.002.558
Yabancı Ortak Sermaye Oranı (%) 60,4 84,2 82,3

 

NİSAN 2021 Sayı 108 869 977
Ortak Olunan Şirketlerin Toplam Sermayesi  (TL) 153.840.000 374.723.000 528.563.000
Ortak Olunan Şirketlerdeki Yabancı Ortak Sermaye Toplamı  (TL) 131.087.000 311.199.775 442.286.775
Yabancı Ortak Sermaye Oranı (%) 85,21 83,05 83,68
TOPLAM Sayı 441 3.754 4.195
Ortak Olunan Şirketlerin Toplam Sermayesi  (TL) 1.173.172.964 1.767.446.500 2.940.619.464
Ortak Olunan Şirketlerdeki Yabancı Ortak Sermaye Toplamı  (TL) 1.076.973.341 1.491.394.500 2.568.367.841
Yabancı Ortak Sermaye Oranı (%) 91,7 84,4 87,3

Not: Yıllık olarak kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin,  sermaye uyruklarının illere ve faaliyet alanlarına göre dağılımlarının görüleceği tablolar hazırlanmıştır. İlgili tablolara http://www.tobb.org.tr/resmi-istatistik bağlantısından ulaşabilirsiniz.

Devamı: Nisan 2021 Kurulan ve Kapanan Şirket İstatistikleri Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas