• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Ocak 2022 Aylık Para ve Banka İstatistikleri

Ocak 2022 Aylık Para ve Banka İstatistikleri

Ocak 2022 Aylık Para ve Banka İstatistikleri

Parasal Gelişmeler Raporu

Ocak 2022

Değerlendirmeler

Geniş para arzı M3, Aralık 2021 döneminde yıllık %52,2 büyümenin ardından Ocak 2022 döneminde yıllık %53,9 büyümüştür. En dar para tanımı olan M1’in yıllık büyüme oranı ise bir önceki ay %73,2 olarak gerçekleşirken Ocak ayında %73,9’a yükselmiştir.

Parasal sektör tarafından verilen kredilerin yıllık artış hızı, hanehalkı için Aralık 2021’de %20,2 iken Ocak 2022’de %20,3 olarak gerçekleşmiştir. Finansal olmayan kuruluşlara verilen krediler ise Aralık 2021’de %39,7 iken, Ocak 2022’de bir önceki yıla göre %43,2 artmıştır.

Geniş para arzı bileşenlerinin para arzındaki yıllık büyümeye katkısı incelendiğinde; vadeli mevduatların para arzına en büyük katkıyı sağlayan kalem olduğu, bunu vadesiz mevduatların izlediği görülmektedir.

Ocak 2022’de geniş para arzı M3’te gözlenen yıllık %53,9 oranındaki büyümede %31,6 ile vadeli mevduatlardaki artış etkili olmuş, bunu %19 ile vadesiz mevduatlar izlemiş ve diğer kalemlerin katkısı sınırlı düzeyde kalmıştır.

İnfografik İstatistik İçin Tıklayınız

Açıklamalar:

Aylık Para ve Banka İstatistikleri; Merkez Bankası ve diğer bankaların para, mevduat ve diğer parasal yükümlülüklerini, bu kurumlar tarafından verilen kredileri ve yurt dışı ile olan pozisyonlarını gösteren stok bir veri topluluğudur.

Bu istatistiki tablolarda, Merkez Bankası ve bankalara ait aşağıdaki veriler yer alır:

Özgün bilançolar

Sektörel bilançolar

Vade, tür ve sektör detayında; mevduat, kredi ve menkul kıymet kalemleri

Parasal durum ve para arzı büyüklükleri

28 Haziran 2019 itibarıyla, Aylık Para ve Banka İstatistikleri tabloları daha sade ve diğer ülke verileri ile karşılaştırılabilir bir sunuma getirmek amacıyla, güncellenmiştir.

Kaynak: TCMB

Devamı: Ocak 2022 Aylık Para ve Banka İstatistikleri Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas