• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Ocak 2022 Uluslararası Yatırım Pozisyonu

Ocak 2022 Uluslararası Yatırım Pozisyonu

Ocak 2022 Uluslararası Yatırım Pozisyonu

  • 2022 Ocak sonu itibarıyla, Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerine göre, Türkiye’nin yurt dışı varlıkları, 2021 yıl sonuna göre % 2,2 oranında azalışla 286,3 milyar ABD doları, yükümlülükleri ise % 0,3 oranında artışla 524,6 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir.
  • Türkiye’nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2021 yıl sonunda -230,0 milyar ABD doları iken 2022 Ocak sonunda -238,3 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.
  • Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi 2021 yıl sonuna göre % 1,3 oranında azalışla 109,7 milyar ABD doları, diğer yatırımlar kalemi % 2,7 oranında azalışla 117,6 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların Yabancı Para ve Türk Lirası cinsinden efektif ve mevduatları % 1,8 oranında azalışla 50,6 milyar ABD doları olmuştur.
  • Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2021 yıl sonuna göre % 0,8 oranında azalışla 120,7 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.
  • Portföy yatırımları 2021 yıl sonuna göre % 1,0 oranında azalışla 95,0 milyar ABD doları olmuştur. Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2021 yıl sonuna göre % 1,1 oranında artışla 18,6 milyar ABD doları olurken, yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku % 3,0 oranında azalışla 3,4 milyar ABD doları, Hazine’nin tahvil stoku (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise % 1,8 azalışla 44,5 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.
  • Aynı dönemde, diğer yatırımlar 2021 yıl sonuna göre % 1,2 oranında artarak 308,8 milyar ABD doları olmuştur. Yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki Yabancı Para mevduatı, 2021 yıl sonuna göre % 2,1 oranında artarak 35,5 milyar ABD doları olurken, TL mevduatı % 7,7 oranında artarak 10,4 milyar ABD doları olmuştur.
  • Bankaların toplam kredi stoku % 1,2 oranında azalarak 65,8 milyar ABD doları olurken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku % 0,7 oranında azalarak 96,5 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir.

Açıklamalar:

Uluslararası Yatırım Pozisyonu; bir ekonomideki yerleşik kişilerin yurt dışındaki yerleşik kişiler ile finansal alacakları ve yükümlülüklerin yanında; rezerv varlık olarak tutulan altın şeklindeki finansal varlıklarının belli bir tarihteki stok değerini gösteren ve üç aylık olarak (gösterge niteliğinde aylık) yayımlanan istatistiki bir tablodur.

Uluslararası Yatırım Pozisyonunda toplam finansal varlıklar ile toplam finansal yükümlülüklerin farkı, net Uluslararası Yatırım Pozisyonu olarak adlandırılmaktadır. Başka bir deyişle, net Uluslararası Yatırım Pozisyonu; Türkiye’nin yurt dışından alacaklarıyla, Türkiye’nin yurt dışına borçlarının net farkını işaret eder. Burada ortaya çıkan net pozisyon, pozitif veya negatif bir değer olabilir.

Devamı: Ocak 2022 Uluslararası Yatırım Pozisyonu Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas