• +905335410514
 • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Ödemeler Dengesi Gelişmeleri – Temmuz 2023

Ödemeler Dengesi Gelişmeleri – Temmuz 2023

Ödemeler Dengesi Gelişmeleri – Temmuz 2023

Cari İşlemler Hesabı

 • Temmuz ayında cari işlemler hesabı 5.466 milyon ABD doları açık kaydetmiştir. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 717 milyon ABD doları fazla vermiştir.
 • Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 10.477 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir.
 • Hizmetler dengesi kaynaklı girişler 5.999 milyon ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu kalem altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 4.795 milyon ABD doları olmuştur.
 • Birincil gelir dengesi ve ikincil gelir dengesi kalemleri sırasıyla 903 milyon ABD doları ve 85 milyon ABD doları net çıkış kaydetmiştir.

Finans Hesabı

 • Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 392 milyon ABD doları olarak kaydedilmiştir.
 • Portföy yatırımları 1.160 milyon ABD doları tutarında net giriş kaydetmiştir. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi ve devlet iç borçlanma senetleri piyasalarında sırasıyla 734 milyon ABD doları ve 18 milyon ABD doları net alış yaptığı görülmektedir.
 • Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar 353 milyon ABD doları net borçlanma gerçekleştirmiştir.
 • Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 942 milyon ABD doları net azalış kaydetmiştir.
 • Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 1.186 milyon ABD doları net artış, Türk lirası cinsinden 206 milyon ABD doları net azalış olmak üzere toplam 980 milyon ABD doları net artış kaydetmiştir.
 • Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak Genel hükümet, bankalar ve diğer sektörler sırasıyla 35 milyon ABD doları, 483 milyon ABD doları ve 181 milyon ABD doları net geri ödeme gerçekleştirmiştir.
 • Resmi rezervlerde bu ay 2.778 milyon ABD doları net artış olmuştur.

Açıklamalar:

Ödemeler dengesi, geniş anlamıyla, bir ekonomide yerleşik kişilerin diğer ekonomilerde yerleşik kişiler (yurt dışında yerleşikler) ile belli bir dönem içinde yapmış oldukları ekonomik işlemlerin sistematik kayıtlarını elde etmek üzere hazırlanan istatistiki bir rapordur. Ödemeler Dengesi istatistiklerinin toplanmasına ilişkin uluslararası standartlar, Uluslararası Para Fonunun (IMF) üye ülkelerine yol gösterici olarak hazırladığı Ödemeler Dengesi ve Uluslararası Yatırım Pozisyonu El Kitabı’nda yer almaktadır. Bu doküman, aynı zamanda ödemeler dengesi istatistiklerini ülkeler bazında karşılaştırmaya da olanak tanır.

Türkiye’nin Ödemeler Dengesi İstatistikleri ise, IMF’nin 2009 yılında yayımladığı sözü edilen el kitabı temel alınarak toplanmakta ve her ay düzenli olarak yayınlanmakta.

Kaynak: TCMB

Devamı: Ödemeler Dengesi Gelişmeleri – Temmuz 2023 Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas