• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

ÖSYM Tarafından (KPSS-2020/2) Gelir İdaresi Başkanlığı Taşra Teşkilatındaki Koruma ve Güvenlik Görevlisi ile Şoför Kadrolarına Yerleştirilen Adaylara İlişkin Duyuru

ÖSYM Tarafından (KPSS-2020/2) Gelir İdaresi Başkanlığı Taşra Teşkilatındaki Koruma ve Güvenlik Görevlisi ile Şoför Kadrolarına Yerleştirilen Adaylara İlişkin Duyuru

Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri uyarınca, KPSS-2020/2 ile Gelir İdaresi Başkanlığı taşra teşkilatındaki kadrolara yerleştirilen adayların;

1.KPSS sonuç belgesine ilişkin internet çıktısı,

2.ÖSYM'ce yerleştirildiğine ilişkin internet çıktısı,

3.Öğrenim belgesinin fotokopisi (aslı ile karşılaştırılarak onaylanacaktır),

4.Kimlik Kartı veya nüfus cüzdanının fotokopisi (aslı ile karşılaştırılarak onaylanacaktır),

5.Koruma ve Güvenlik Görevlisi olarak atanacaklar için Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı fotokopisi (aslı ile karşılaştırılarak onaylanacaktır),

6.Şoför olarak atanacaklar için sürücü belgesinin fotokopisi (aslı ile karşılaştırılarak onaylanacaktır),

7.Adli sicil ve arşiv kaydı olup olmadığına dair ilgilinin yazılı beyanı,

8.Askerlikle ilişiği olmadığına dair ilgilinin yazılı beyanı,

9.Sağlık yönünden görev yapmasına engel bir halinin bulunmadığına dair ilgilinin yazılı beyanı,

10.Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu,

11.Mal bildirim beyannamesi,

12.Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi,

13.Son 6 ay içerisinde çekilmiş 4,5x6 ebadında 6 adet fotoğraf,

14.Başka Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışanların, görev yaptığı kurumdan alacağı onaylı hizmet belgesi.

Yukarıda sayılan belgelerle birlikte 15 gün içinde;

Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Personel Müdürlüğüne,

(Kızılırmak Mahallesi 1450.Sokak No:5 Çankaya/ANKARA)            

şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir. Bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun hükümleri uygulanır.

 Duyurulur.

zekeriyademirtas