• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Otel müşterilerine konaklama kapsamı dışında ve okullara taşımalı olarak verilen yemek hizmetlerinde uygulanması gereken KDV oranı hakkında

Otel müşterilerine konaklama kapsamı dışında ve okullara taşımalı olarak verilen yemek hizmetlerinde uygulanması gereken KDV oranı hakkında

Sayı: 
E-76464994-130[KDV.2022/272]-107876
Tarih: 
06/06/2023

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

E-76464994-130[KDV.2022/272]-107876

06.06.2023

Konu

:

Otel müşterilerine konaklama kapsamı dışında ve okullara taşımalı olarak verilen yemek hizmetlerinde uygulanması gereken KDV oranı hakkında

 

 

 

İlgi       : 24.06.2022 tarihli ve 364943 sayılı gelen evrak kayıtlı özelge talep formu.

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; …. Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu İktisadi İşletmesi olarak konaklama hizmeti vermenin yanı sıra, restoranınızda otel müşterilerinize konaklama kapsamı dışında ücretli yemek hizmeti, taşımalı eğitim kapsamındaki ilköğretim ve ortaöğretim okullarına ise taşımalı olarak yemek servis hizmeti ifa ettiğiniz belirtilerek, bu hizmetlere uygulanması gereken katma değer vergisi (KDV) oranı hakkında Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

 

Mal teslimi ve hizmet ifalarına uygulanan KDV oranları, 3065 sayılı KDV Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak maddede yer alan sınırlar dahilinde, 700 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişmeden önce Bakanlar Kurulu, değişiklik sonrasında ise Cumhurbaşkanı tarafından belirlenmektedir.

 

Bu kapsamda KDV oranları, 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler içinse %18 olarak uygulanmaktadır.

 

Söz konusu BKK eki (II) sayılı listenin;

 

-24 üncü sırasında; "Gazino, açık hava gazinosu, bar, dans salonu, diskotek, pavyon, taverna, birahane, kokteyl salonu ve benzeri yerler hariç olmak üzere kahvehane, kır kahvesi, çay bahçesi, çay ocağı, kıraathane, kafeterya, pastane, ayakta yemek yenilen yerler, yemeği pakette satan veya diğer şekillerde yemek hizmeti sunan yerler, lokanta, içkili lokanta, kebapçı ve benzeri yerlerde verilen hizmetler (bu yerlerde verilen hizmetlerin alkollü içeceklere isabet eden kısmı hariç),"

 

-25 inci sırasında ise; "Otel, motel, pansiyon, tatil köyü ve benzeri konaklama tesislerinde sunulan geceleme hizmeti (1618 sayılı Kanun hükümlerine göre Kültür ve Turizm Bakanlığından işletme belgesi almış seyahat acenteleri tarafından müşteriye aktarılan geceleme hizmet tutarı ve bu hizmete ilişkin aracılık bedellerine de konaklama tesislerinde verilen geceleme hizmetlerinin ait olduğu oran uygulanır. Konaklama tesislerinde geceleme hizmetinden yararlanmayanlara verilen tüm hizmetler ile geceleme hizmetiyle beraber verilen ancak ayrıca belgelendirilen ya da geceleme hizmetine ait belgede ayrıca fiyatlandırılan hizmetler bu sıra kapsamında yer almamaktadır. Ancak geceleme hizmeti kapsamında verilmesi ve geceleme bedeline dahil edilmesi mutat olan diğer hizmetler bu sıra kapsamında yer almakla birlikte bu şekilde belirlenen geceleme bedeli içinde sunulan alkollü içeceklere ilişkin yüklenilen katma değer vergisi tutarları, hizmeti sunanlar tarafından indirim konusu yapılamaz.)"

 

sayılmak suretiyle bu hizmetlere uygulanan KDV oranı %8 olarak belirlenmiştir.

 

"Yiyecek ve İçecek Sunulan Yerlerde KDV Oran Uygulaması"na ilişkin olarak KDV Genel Uygulama Tebliğinin;

 

-"Kapsam" başlıklı (III/B-2.4.1.) bölümünde,

 

"2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli (II) sayılı listenin 24 üncü sırasında yer alan; kahvehane, kır kahvesi, çay bahçesi, çay ocağı, kıraathane, kafeterya, pastane, ayakta yemek yenilen yerler, yemeği pakette satan veya diğer şekillerde yemek hizmeti sunan yerler (hazır yemek şirketleri dâhil), lokanta, içkili lokanta, kebapçı ve benzeri yerlerde verilen hizmetlerde KDV oranı 1/1/2008 tarihinden itibaren (%8) olarak uygulanmaktadır.

 

İndirimli oran uygulanan yerlerde verilen hizmetler içinde alkollü içecek servisinin de bulunması halinde, hizmetin alkollü içeceklere ilişkin kısmına (%18) KDV oranı uygulanır. Alkollü içecekler, Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan içecekleri (kolalı gazozlar hariç) ifade etmektedir. Yukarıda sayılan işletmeler toplam hizmet bedeli içinde alkollü içeceklere ilişkin olan ve olmayan kısmı hesaplayarak faturada ayrıca gösterirler ve alkollü içeceklere isabet eden kısım üzerinden (%18), diğer kısım üzerinden (%8) KDV hesaplayarak KDV tutarını ayrı ayrı ve toplam olarak faturada gösterirler.

 

..."

 

-"Konaklama Tesislerinin Bünyesindeki Hizmet Birimlerinde Yiyecek-İçecek Hizmetleri" başlıklı  (III/B-2.4.2.) bölümünde de,

 

"2007/13033 sayılı Kararnamenin eki (II) sayılı listenin 24 üncü sırasına göre otel, motel, pansiyon, tatil köyü ve benzeri konaklama tesislerinin bünyesindeki;

 

- Lokanta, restaurant, restaurante,

- Alakart lokantası,

- Kahvaltı salonu,

- Açık yemek alanı,

- Yemek terası,

- Kafeterya, snack bar, vitamin bar,

- Pasta salonu,

- Lobi,

 

gibi mekanlarda verilen hizmetlerde (%8) oranında KDV uygulanır.

 

Bu yerlerde alkollü içecek servisinin de bulunması halinde Tebliğin (III/B-2.4.1.) bölümünün ikinci paragrafında yapılan açıklamalar çerçevesinde işlem yapılacağı tabiidir.

 

Öte yandan, konaklama tesislerinin bünyesinde yer alan ve yukarıda sayılanlar dışında kalan mekânlarda verilen yiyecek içecek hizmetleri ise genel vergi oranına tabi olacaktır."

 

açıklamaları yer almaktadır.

 

Buna göre, işletmenizce;

 

-Tesisinizin KDV Genel Uygulama Tebliğinin (III/B-2.4.2.) bölümünde sayılan birimlerinde, geceleme hizmetinden yararlanmayanlara verilen yemek hizmetleri ile geceleme hizmetiyle beraber verilen ancak ayrıca belgelendirilen ya da geceleme hizmetine ait belgede ayrıca fiyatlandırılan yemek hizmetlerine,

 

-İlköğretim ve ortaöğretim okullarına taşımalı olarak verilen yemek servis hizmetlerine,

 

2007/13033 sayılı BKK eki (II) sayılı listenin 24 üncü sırası kapsamında %8 oranında KDV uygulanması gerekmektedir.

 

Ancak, verilecek yemek hizmetleri içinde alkollü içecek servisinin de bulunması halinde, hizmetin alkollü içeceklere ilişkin kısmına genel oranda (%18) KDV uygulanacağı tabiidir.

 

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

 (*)    Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

zekeriyademirtas