• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği Değişiklik 01/07/2021

01 Temmuz 2021 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31528

Millî Eğitim Bakanlığından:

MADDE 1 – 7/7/2018 tarihli ve 30471 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinin 32 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (m) bendinde yer alan “yükseköğretime devam etme ve” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-8 ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
7/7/2018 30471
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 11/6/2020 31152
2- 30/1/2021 31380

Eki için tıklayınız

ad

Devamı: Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas