• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcu Azaldı – Ağustos 2023

Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcu Azaldı – Ağustos 2023

Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcu Gelişmeleri – Ağustos 2023

  • Ağustos sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, 2022 yıl sonuna göre 2,5 milyar ABD doları azalarak 155,3 milyar ABD doları olmuştur. Vadeye göre incelendiğinde, 2022 yıl sonuna göre, uzun vadeli kredi borcunun 3,1 milyar ABD doları azalarak 146,5 milyar ABD doları; kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 612 milyon ABD doları artarak 8,7 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleştiği gözlenmektedir.
  • Borçluya göre dağılıma bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 339 milyon ABD doları arttığı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 1,1 milyar ABD doları azalışla 12,8 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği gözlenmektedir. Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 16 milyon ABD doları azalmış, tahvil stoku ise 1,2 milyar ABD doları azalarak 1,2 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 432 milyon ABD doları azaldığı, tahvil stokunun ise 907 milyon ABD doları azalarak 8,6 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği gözlenmektedir. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, 2022 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 203 milyon ABD doları azalışla 4,8 milyar ABD doları; finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 633 milyon ABD doları artışla 1,7 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir.
  • Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, Ağustos sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, bir önceki yıl sonuna göre 1,2 milyar ABD doları artarak 103,6 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, tahvil hariç özel alacaklılara olan borcun bir önceki yıl sonuna göre 124 milyon ABD doları artarak 7,7 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği gözlenmektedir.
  • Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 146,5 milyar ABD doları tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun %59,0’ının ABD doları, %36,1’inin Euro, %2,1’inin Türk lirası ve %2,8’inin ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu ve 8,7 milyar ABD doları tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise %38,6’sının ABD doları, %36,1’inin Euro, %18,6’sının Türk lirası ve % 6,7’sinin diğer döviz cinslerinden oluştuğu görülmektedir.
  • Sektör dağılımı incelendiğinde, Ağustos sonu itibarıyla, 146,5 milyar ABD doları tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun %35,1’ini finansal kuruluşların, %64,9’unu ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturmuştur. Aynı dönemde, 8,7 milyar ABD doları tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun %74,3’ünü finansal kuruluşların, %25,7’sini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturmuştur.
  • Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, Ağustos sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 44,5 milyar ABD doları tutarında olduğu gözlenmektedir.

(*) Rakamlar yuvarlamadan dolayı toplamı vermeyebilir.

Açıklamalar:

Özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun ve kısa vadeli kredilere ilişkin ayrıntılı veriler, yurt içinde yerleşik banka ve firmalardan, kredi bazında alınan formlar ile derlenmektedir.

Söz konusu akım veriler; IMF Ödemeler Dengesi ve Uluslararası Yatırım Pozisyonu Altıncı El Kitabı paralelinde, Merkez Bankası tarafından aylık olarak yayınlanan Ödemeler Dengesi İstatistiklerine yansıtılmaktadır.

Bunun yanında, kullanım ve geri ödemelerden meydana gelen ve ilgili dönem sonu kurlarından ABD Dolarına dönüştürülen stoklar; IMF Dış Borç İstatistikleri El Kitabı paralelinde, Merkez Bankası tarafından aylık olarak yayınlanan Uluslararası Yatırım Pozisyonuna yansıtılmaktadır.

Devamı: Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcu Azaldı – Ağustos 2023 Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas