• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Özel Tiyatroların Kayıt İşlemlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Özel Tiyatroların Kayıt İşlemlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Özel Tiyatroların Kayıt İşlemleri

08 Temmuz 2021 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31535

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

MADDE 1 – 23/5/2020 tarihli ve 31135 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Tiyatroların Kayıt İşlemlerine Dair Yönetmeliğin 5 inci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Sisteme kayıt ve kayıt yenileme işlemleri her yıl 15 Mayıs-15 Temmuz tarihleri arasında yapılır. Kayıt yenileme işlemi, ikinci fıkrada belirtilen usulle yapılır. Kaydını yenilemeyenlerin kayıtları Sistemden silinir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
23/5/2020 31135
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
7/4/2021 31447
personel programı

Devamı: Özel Tiyatroların Kayıt İşlemlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas