• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Rapor Değerlendirme Komisyonlarının Oluşturulması ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Rapor Değerlendirme Komisyonlarının Oluşturulması ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Rapor Değerlendirme Komisyonlarının Oluşturulması

07 Nisan 2021 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31447

Hazine ve Maliye Bakanlığından:

MADDE 1 – 31/10/2011 tarihli ve 28101 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Rapor Değerlendirme Komisyonlarının Oluşturulması ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Maliye Bakanını” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanını” olarak, (b) bendinde yer alan “Maliye Bakanlığını” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanlığını” olarak, (e) bendinde yer alan “Grup” ibareleri “Daire” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci ve üçüncü fıkralarında yer alan “Grup” ibareleri “Daire” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “grup” ibaresi “daire” olarak değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Başkanlık, Merkezi Rapor Değerlendirme Komisyonunun iş ve işlemlerinin yürütülmesine yardımcı olmak ve Komisyona görüş sunmak üzere yeterli sayıda Vergi Müfettişini raportör olarak görevlendirebilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “kararname, tüzük” ibaresi “Cumhurbaşkanı kararı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan “kararname, tüzük” ibareleri “Cumhurbaşkanı kararı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “kararname, tüzük” ibaresi “Cumhurbaşkanı kararı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Grup” ibareleri “Daire” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Maliye Bakanlığınca” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanlığınca” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Maliye Bakanı” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 10 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 11 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

personel programı
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
31/10/2011 28101
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 15/10/2014 29146
2- 31/10/2015 29515
3- 25/10/2016 29868

 

Devamı: Rapor Değerlendirme Komisyonlarının Oluşturulması ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas