• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Rekabet Kurumu – 2021 Yılına İlişkin Yıllık Rapor Yayımlandı

Rekabet Kurumu – 2021 Yılına İlişkin Yıllık Rapor Yayımlandı

Rekabet Kurumu – 2021 Yılına İlişkin Yıllık Rapor Yayımlandı

Rekabet Kurumu’nun 2021 yılı faaliyetlerine ilişkin bilgileri içeren Yıllık Rapor, paydaşlarımızın bilgisine sunulmuştur.

Geride bıraktığımız faaliyet yılını geniş bir perspektiften keskince özetlemek istersek Albert Hirschman’a atıf yapabiliriz. 19. yüzyıldan beri insanın mutluluğunun/mutsuzluğunun kaynağını toplumsal düzende, en başta da piyasa düzeninde, arayan/bulan yaklaşım özellikle son birkaç yıldır yeniden her düzeyde tüm kurumların bilinçli ya da bilinçsiz gündeminde. Nasıl daha iyi kurumlar inşa edebiliriz? Piyasa sistemini yeniden ilerlemenin, refahın, ahlakın, azmin, erdemin yani hakiki mutluluğun kaynağı haline nasıl getirebiliriz? Covid-19 gibi, iklim değişikliği gibi şoklar, iktisadi döngüler, arz ve talep şokları artık bilinmeyen değil de bilinen politika girdileri ise bu yeni gerçekliğe cevap verebilecek, onu yönetecek cesarete nasıl sahip olabiliriz?

Rekabet Kurumu olarak geçtiğimiz yıl da gerek hukukun en etkin şekilde uygulanması gerekse de piyasalara rekabetçi yön vermek için tüm uzmanlarımız ve personelimizle ara vermeksizin çalıştık. “Hukukun etkin uygulanması” bağlamında elinizde tuttuğunuz Raporumuzda yer alan istatistiki bilgiler sizlere maddeler ve sektörler ayrımıyla gerekli verileri sunmaktadır. İstatistikler bizlere başarıları anlamak için ancak ilave yardım sağlayabilir; esaslı adalet hissiyatı olmadan formel kurallar her zaman yetersiz ve hatta maskeleyicidir. Gerek yaptırımların büyüklüğü gerekse de taraf sayısı ve sektörel kapsam bakımından geride bıraktığımız yıl önemli emsallere sahne oldu. Ancak sizlerle bu takdimde esas paylaşılması gereken husus, verilen Kararların, yürütülen savunuculuk çabalarının bizzat vatandaşlarımızın hayatına nasıl tesir ettiğidir. Takdir edeceğiniz üzere özellikle 2007-2008 Küresel Finansal Krizinden beri piyasa sisteminin ve küreselleşmenin nüfusların büyük çoğunluğunu oluşturan vatandaşlar için faydalarının baskın olup olmadığı tartışılmaktadır. Covid-19 ve etkileri bu tartışmaları hem yoğunlaştırmış hem de –belki de olumlu olarak- daha güçlü ve cesur argümanlarla tartışmalara yeni ve ilerlemeci boyutlar kazandırmıştır.

Rekabet hukuku ve politikası işte böyle bir ortamda gerek epistemik topluluk gerekse de politika yapıcıların araç kitinde ilk sıralara tırmanmak durumundadır. Vazifesi; üretim, tüketim, yatırım gibi tüm iktisadi kararların kaynakların etkin tahsisini başaracak şekilde alınmasını sağlamak ve böyle bir düzeni korumak olan rekabet hukuku pek çok ezberini bir yana bırakırken yeni araç ve yaklaşımlarla rejimini zenginleştirmektedir. 2020’deki mevzuat reformumuz, devreye aldığımız yeni rekabet hukuku mekanizmaları geçtiğimiz yıl uygulamaları ile rejimimize yerleşmiş durumdadır. Takdir edileceği üzere gerek teknolojik yeniliklerin piyasaları dönüştürmesi gerekse de hukukun kaçınılmaz olarak teknolojiyi toplumsal fayda amacıyla şekillendirme vazifesi reform ajandamızı her daim dolu tutmaktadır. Raporumuzdan da takip edeceğiniz üzere geride bıraktığımız yılda çok taraflı rekabet ihlali davranışları ile bildirim sayısı itibarıyla devralma işlemlerindeki artış dikkat çekici olmuştur.

Vatandaşlarımızın günlük hayatında ciddi önem arz eden piyasalarla ilgili yürütülen dosyalarda idari yaptırımlara ilaveten davranışsal ve sözleşmesel birtakım tedbirlerle de sağlıklı ve refah yaratan piyasa yapılarına katkı sağlanmıştır. Sektörel problemleri anlama ve çözme noktasında eşsiz değerdeki sektör incelemelerimiz de gerek tamamlanan gerekse de yeni başlatılanlarla birlikte geçtiğimiz yıl da kurumsal bilgi ve hafızamıza katkı sağlamıştır. Eğitim ve savunuculuk faaliyetlerimizin pandemi koşullarına rağmen hız kesmeden devam etmesinin yanında uluslararası kurumsal öğrenme ağları ve işbirlikleri de gerek bölgesel gerekse de ikili boyutta kapsam ve nicelik olarak derinleşmektedir. Gerek yeni vakaların kapsamı ve esası gerekse de yeni uygulama ve kavramsal iyileşmeler faaliyetlerimize yansımaya devam edecektir.

2022 yılının pandemi sonrası dirençli toparlanmanın tam olarak başarıldığı bir yıl olması ve piyasaların, ticaretin var oluş sebebi olan gayret ve çalışkanlığın yeniden norm olması temennileri ile 2021 faaliyetlerimizi ayrıntıyla anlatan Yıllık Raporumuzu bilgi ve değerlendirmelerinize takdim ederim.

Birol KÜLE

Rekabet Kurulu Başkanı

2021 Yıllık Raporunu PDF olarak indirmek için tıklayınız.

Kaynak: RK

Devamı: Rekabet Kurumu – 2021 Yılına İlişkin Yıllık Rapor Yayımlandı Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas